Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Groei alternatieve financieringsvormen voor MKB

19 juni 2020

Nog steeds wordt een groot deel van het mkb bancair gefinancierd. Alternatieve financieringsvormen nemen in Nederland wel ieder jaar in omvang toe. Het mkb kiest steeds vaker voor financiering buiten de bank. Zo bedroeg de groei van de non-bancaire financiering in 2019 26%. Inmiddels kiest 22% van de mkb-ondernemingen voor financiering van haar activiteiten op non-bancaire wijze. Geconcludeerd kan worden dat non-bancaire financiering de experimentele fase voorbij is. Vormen van non-bancaire financiering nemen immers inmiddels een serieuze plaats in op de financieringsmarkt voor het mkb.

Bekende non-bancaire financieringsvormen

Waarschijnlijk weet u wel enkele manieren om, zonder tussenkomst van de bank, aan geld te komen voor uw mkb-onderneming. Bekende manieren zijn crowdfunding, leasen en factoring. De non-bancaire financieringsvormen lease en factoring nemen al sinds 2014 in omvang toe. In 2019 waren lease en factoring, zo blijkt uit onderzoek, goed voor 74% van de non-bancaire financiering.

2019: toename non-bancaire financiering in cijfers

Ten opzichte van 2018 groeide de non-bancaire financiering in 2019 met 26%. Het bedrag aan nieuwe verstrekkingen in dat jaar is 2,7 miljard euro. Met dit bedrag worden de activiteiten van één op de vijf van de mkb-ondernemingen gefinancierd. Bij financieringen kleiner dan 1 miljoen wordt 22% van de investeringen non-bancair gefinancierd. Zeker bij de kleinere financieringen voldoet non-bancaire financiering dus kennelijk aan een behoefte in de financieringsmarkt. Tijdens de coronacrisis neemt deze behoefte hoogstwaarschijnlijk verder toe. Wat gebeurt er als financieringen kleiner dan 1 miljoen steeds vaker non-bancair worden gefinancierd? Dan zijn rond 2023 de banken niet langer de grootste geldschieter van het mkb. Die rol is dan overgenomen door de non-bancaire financiers.

Non-bancaire financiering voor startende ondernemers

Stel: u besluit om een onderneming te starten. U moet dit dan nog waarmaken. Het ontbreken van een track record kan voor een bank een reden zijn om geen financiering te verstrekken. Geen familie of vrienden die bereid zijn om u geld te lenen? Geen vermogende particulieren die bereid zijn om u geld te lenen? Dan zijn er verschillende manieren van non-bancaire financiering:

– Wellicht kunt u een beroep doen op de Business Angels. Dit zijn investeerders die u niet persoonlijk kent. Toch zijn deze investeerders bereid om te investeren in de start of in de verdere groei van uw onderneming. Daar vragen ze wel wat voor terug. Ze investeren in uw onderneming in ruil voor een achtergestelde lening, aandelen of voor een combinatie van achtergestelde lening en aandelen. Business Angels als Matching Capital, Vectrix NextStage en De Investeerdersclub zijn doorgaans bereid om bedragen van tussen de 50.000 en 750.000 euro te investeren in een nieuwe onderneming.  

– Wil er geen Business Angel in uw onderneming stappen? Dan kunt uw kiezen voor de non-bancaire financieringsvorm microkrediet. Heeft u een microkrediet nodig tot 250.000 euro en kunt u geen krediet krijgen volgens de reguliere weg? Neem dan contact op met Qredits. Dit is namelijk de microkredietverstrekker voor startende en bestaande mkb-ondernemingen. Deze kredietvertrekker verstrekte in 2018 voor een bedrag van circa 70 miljoen euro aan leningen. Vergeleken met het in 2017 verstrekte bedrag komt dat neer op een groei van 42%.

– Stel: u bent een beginnende ondernemer met een innovatief en snelgroeiend bedrijf, zoals bijvoorbeeld een ICT-bedrijf. Dan kunt u wellicht op zoek naar durfkapitaal, ook wel venture capital genoemd. De crisis van 2008 zorgde voor een sterke afname van het bedrag dat verstrekt werd aan durfkapitaal. Vanaf 2017 neemt het aandeel van venture kapitaal als vorm van non-bancaire financiering weer duidelijke toe. In 2018 werd voor een bedrag van 400 miljoen aan durfkapitaal geïnvesteerd. Van dit bedrag was 44 miljoen bestemd voor Seeds. Dit zijn bedrijven die zich in de voorfase van de startupfase bevinden. In bedrijven in de startupfase werd een bedrag van 302 miljoen euro geïnvesteerd. Een bedrag van 54 miljoen euro was bestemd voor bedrijven die al uit de startupfase waren gegroeid.

Non-bancaire financieringsvormen voor startende en groeiende ondernemingen

Bevindt uw onderneming zich in de groei? Waarschijnlijk is het dan mogelijk om een banklening te krijgen. U kunt echter ook kiezen voor non-bancaire financiering. Vormen van alternatieve financiering die ook geschikt zijn voor groeiende ondernemingen zijn factoring, leasing, crowdfunding en de kredietunie.

Factoring en leasing zijn geschikt voor elke levensfase van de onderneming. Ook beginnende ondernemers kunnen er dus gebruik van maken. Wilt u gebruikmaken van een van deze vormen van asset-based financiering? Dan spelen uw assets, zoals machines of debiteuren, een belangrijke rol. Factoring en leasing nemen vanaf 2014 toe in omvang.

– U wilt een onderneming starten. Dan kunt u overwegen om geld op te halen bij de crowd. Dit zijn individuele investeerders. Bij deze vorm van non-bancaire financiering kunt u zelf de rente bepalen. Deze snelgroeiende financieringsvorm kan overigens worden gebruikt door startende, groeiende en volwassen mkb’ers. Bekende investeringsplatformen zijn Duurzaam Investeren en Collin Crowdfund. Deze platformen zijn elk jaarlijks goed voor leningen aan ondernemers voor een bedrag van 40 tot 45 miljoen euro. Collin Crowdfund richt zich bijvoorbeeld op middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van tussen de 50.000 en 2,5 miljoen euro.

– Wat is een kredietunie? Een coöperatie van mkb-ondernemers. Via een gemeenschappelijke kas stelt de coöperatie leningen aan elkaar beschikbaar. Doorgaans specialiseren kredietunies zich in een bepaalde sector en regio.

Non-bancaire financieringsvormen voor volwassen MKB-ondernemingen

U heeft een volwassen mkb-onderneming. Ook dan zijn er vormen van alternatieve financiering mogelijk.

Private equity fondsen investeren uitsluitend in volwassen bedrijven. Het gaat daarbij altijd om niet-beursgenoteerde bedrijven. Een bekende vorm van private equity is groeikapitaal. Deze vorm van private equity is bedoeld om ondernemingen te laten groeien.

– U bent mkb-ondernemer. Dan kunt u financiering ophalen via de kapitaalmarkt. Een mkb-ondernemer kan zijn effecten aanbieden op diverse platformen. Een andere mogelijkheid zijn de fondsen die voor het mkb bestaan. Zo geeft het mkb-fonds obligaties uit. De opbrengsten worden vervolgens geïnvesteerd in volwassen mkb-ondernemingen.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp