Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Ondernemingsplan

Wanneer u een zakelijke lening wilt afsluiten, kan het voorkomen dat de kredietverstrekker vraagt om een ondernemingsplan, ook wel een businessplan of bedrijfsplan genoemd. Aan de hand van dit plan beoordeelt de bank de levensvatbaarheid van de onderneming. Hierdoor weet de geldverstrekker of uw bedrijf succesvol kan worden en in staat zal zijn om aan de betalingsverplichtingen van de zakelijke lening te kunnen voldoen. Als zelfstandig ondernemer is het daarom altijd verstandig om een bedrijfsplan op te stellen. Wilt u geld lenen en stelt uw kredietverstrekker een ondernemingsplan verplicht voor de beoordeling van uw aanvraag? Dan heeft u deze klaarliggen en kunt u deze direct afgeven. Hierdoor voorkomt u vertraging en een mogelijke afwijzing van de bank. Een ondernemingsplan maken helpt u dus bij het verkrijgen van een zakelijke lening. In dit artikel leggen wij daarom aan u uit hoe u in 7 stappen een compleet ondernemingsplan kunt opstellen.

Stap 1: de introductie

Het eerste hoofdstuk van het ondernemingsplan is als het ware een zeer beknopte samenvatting van het plan. Voor de lezer met weinig tijd is dit onderdeel erg handig om snel een beeld te krijgen van uw bedrijf en waarom u een eigen bedrijf wilt starten. U stelt uzelf voor en geeft een korte samenvatting van wat er aan bod komt in uw bedrijfsplan. U noemt de belangrijkste punten en geeft uw doelstellingen helder weer. De volgende punten komen hierbij aan bod.

 • De markt
 • Potentiële klanten
 • Mogelijke concurrenten
 • De manier waarop uw bedrijf zich onderscheidt
 • Belangrijkste cijfers uit het financiële plan

Belangrijk: houd het kort. Er volgt namelijk nog een heel bedrijfsplan waarin alles uitgebreid kan worden toegelicht.

Stap 2:  de ondernemer

De volgende stap draait geheel om u als ondernemer. Wie bent u? Wat is uw achtergrond? En hoe kunt u uw nieuwe bedrijf tot een succes maken? In dit hoofdstuk presenteert u uzelf en vermeldt u basale persoonlijke gegevens zoals:

 • Personalia (adres- en contactgegevens)
 • Gevolgde opleidingen
 • Relevante werkervaring

Bovendien vertelt u in dit gedeelte van het ondernemingsplan waarom u dit nieuwe bedrijf wilt starten. Waarom bent u zelfstandig ondernemer? Wat zijn uw drijfveren? Wat wilt u met dit nieuwe bedrijf bereiken? En wat zijn de sterke en zwakke punten? Hoofdstuk twee van een bedrijfsplan kunt u het beste zien als een cv waarmee de lezer u als ondernemer leert kennen.

Stap 3: de organisatie

Wanneer u uzelf als ondernemer heeft voorgesteld, kunt u beginnen met het beschrijven van de organisatie van uw nieuwe bedrijf. In stap 3 worden de plannen en de sector van de onderneming uitvoerig beschreven. U begint met het vermelden van de laatste ontwikkelingen in de branche en op welke manier uw nieuwe bedrijf een toevoeging zal zijn. Aan de hand van onderstaande vragen geeft u een duidelijk beeld van uw onderneming:

 • Waar liggen de kansen in deze branche? En wat zijn de knelpunten?
 • In welke behoefte gaat uw bedrijf voorzien? Wat maakt uw bedrijf uniek?
 • Welke probleem gaat u met uw nieuwe bedrijf oplossen?

De antwoorden op deze vragen kunt u onderbouwen met cijfers en statistieken uit betrouwbare bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vervolgens beschrijft u zo specifiek mogelijk uw idee en wat voor soort bedrijf u wilt starten. Ook legt u uit wat de gevolgen van deze keuze zijn voor de bedrijfsvoering. Dit kunt u zien als een algemene beschrijving van uw onderneming. Om dit derde hoofdstuk te schrijven kunt u gebruikmaken van onderstaande vragen:

 • Bent u alleen of heeft u een businesspartner?
 • Bent u fulltime ondernemer of bent u ook nog in loondienst?
 • Bent u zzp’er of neemt u personeel in dienst?
 • Waar is uw bedrijf gevestigd?
 • Heeft u vergunningen nodig voor uw bedrijfsvoering?
 • Wat zijn de succesfactoren van uw onderneming?
 • Wat zijn de risico’s voor uw onderneming?

Stap 4: de markt

In stap 4 beschrijft u de afzetmarkt van uw onderneming. De afzetmarkt is de markt waar de goederen en diensten van het bedrijf worden verkocht. Waar liggen de kansen, wat is uw onderscheidend vermogen en wat zijn de mogelijke risico’s? Wat is uw doelgroep en wie zijn uw concurrenten? Door middel van een marktonderzoek en een SWOT-analyse brengt u de afzetmarkt in kaart. Een SWOT-analyse is een erg handige methode om zowel de zwakke als sterke punten van uw nieuwe bedrijf en de afzetmarkt overzichtelijk te maken.

 • S = Strengths: wat zijn de sterke punten?
 • W = Weaknesses: wat zijn de zwakke punten?
 • O = Opportunities: waar liggen de kansen?
 • T = Threats: wat zijn de eventuele bedreigingen?

Stap 5: het marketingplan

In een goed ondernemingsplan mag uiteraard geen marketingplan ontbreken. In een marketingplan beschrijft u namelijk hoe u aan uw klanten komt. Door middel van een marktonderzoek beschrijft u de trends, de ontwikkelingen en de eventuele plannen van de overheid voor de desbetreffende markt. Aan de hand van deze analyse brengt u uw potentiële klanten uitgebreid in kaart en legt u uit hoe u deze voor u gaat winnen. Het marketingplan is als het ware een strategie om te beoordelen waar de kansen in de markt liggen en hoe u de doelen van uw onderneming kunt behalen. Het gaat dus om de praktische aanpak die u gaat toepassen voor uw bedrijf.

Stap 6: het financiële plan

Het financiële onderdeel van uw bedrijfsplan is van essentieel belang. In stap 6 laat u aan de hand van cijfers zien dat uw onderneming kans van slagen heeft. Om een goed financieel plan te maken, deelt u deze op in 4 standaardbegrotingen:

 • Investeringsbegroting: beschrijf duidelijk welke investeringen nodig zijn om uw bedrijf te starten. Geef aan op welke manier u de investeringen wilt gebruiken en waar het geld aan wordt uitgegeven.
 • Financieringsbegroting: hierin laat u zien hoe u de financiering van uw onderneming wilt regelen. Hoeveel geld heeft u nodig en waar haalt u dat geld vandaan?
 • Exploitatiebegroting: laat zien wat de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode zijn. In een standaard financieel plan is deze periode 3 jaar.
 • Liquiditeitsbegroting: hierbij gaat het om de cashflow. Dit zijn alle in- en uitgaande geldstromen. Aan de hand van de cashflow ziet u op elk moment over hoeveel liquide middelen u beschikt. Eventuele investeerders baseren hun oordeel op de rentabiliteit (of uw bedrijf in staat is om de aflossing en rente terug te betalen) en de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen).

Stap 7: het juridische plan

Wanneer u via internet naar een ondernemingsplan voorbeeld zoekt en deze bekijkt, valt op dat het juridische gedeelte niet door iedereen wordt behandeld. Toch is dit een erg belangrijk onderdeel. In het juridische plan legt u namelijk vast welke maatregelen er worden getroffen wanneer u te maken krijgt met juridische zaken. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een juridisch conflict met een leverancier? Wat doet u als een klant niet wil betalen? Of hoe stelt u een geldig contract op? In stap 7 benoemt u hoe u verschillende zaken juridisch heeft geregeld rondom:

 • Algemene voorwaarden
 • (Ver)koopovereenkomsten
 • Arbeidscontracten
 • Vergunningen
 • Verzekeringen
 • Concurrentiebeding
 • Octrooi- of patentaanvragen

De bovenstaande punten helpen u bij het schrijven van een goed ondernemingsplan. Om nog beter helder te krijgen hoe een ondernemingsplan eruit hoort te zien, kunt u een voorbeeld ondernemingsplan opzoeken. Door uw ondernemingsplan te vergelijken met ondernemingsplan voorbeelden van officiële en goed aangeschreven instanties te vergelijken, bent u er zekerder van dat u geen punten vergeet.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp