Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Ondernemingsplan

Wanneer u een zakelijke lening wilt afsluiten, dan kan het voorkomen dat de kredietverstrekker om een ondernemingsplan vraagt. Aan de hand van dit businessplan beoordeelt de bank de levensvatbaarheid van de onderneming. Hierdoor weet de geldverstrekker of uw bedrijf in staat is om aan de betalingsverplichtingen van de zakelijke lening te kunnen voldoen. Als zelfstandig ondernemer is het daarom altijd verstandig om een bedrijfsplan op te stellen. Wilt u geld lenen en er wordt om een ondernemingsplan gevraagd? Dan heeft u deze klaar liggen en kunt u deze direct overleggen. Hierdoor voorkomt u vertraging en een mogelijke afwijzing van de bank. In dit artikel leggen wij u uit hoe u in 7 stappen een compleet ondernemingsplan kunt opstellen.

Stap 1: de introductie

Het eerste hoofdstuk is als het ware een zeer beknopte samenvatting van het ondernemingsplan. Voor de lezer met weinig tijd is dit namelijk erg handig om snel een beeld te krijgen van uw bedrijf en waarom u een eigen bedrijf wilt starten. U stelt uzelf voor en geeft een korte samenvatting wat er aan bod komt in uw bedrijfsplan. U noemt de belangrijkste punten wat betreft:

 • De markt
 • Potentiële klanten
 • Mogelijke concurrenten
 • De manier waarop uw bedrijf zich onderscheidt
 • Belangrijkste cijfers uit het financiële plan

Belangrijk: houd het kort. U heeft namelijk nog een heel bedrijfsplan om alles uitgebreid toe te lichten.

Stap 2:  de ondernemer

De volgende stap draait geheel om u als ondernemer. Wie bent u? Wat is uw achtergrond? En hoe kunt u uw nieuwe bedrijf tot een succes maken? In dit hoofdstuk presenteert u uzelf en vermeldt u basale persoonlijke gegevens zoals:

 • Personalia (adres- en contactgegevens)
 • Gevolgde opleidingen
 • Relevante werkervaring

Bovendien vertelt u in dit gedeelte van het ondernemingsplan waarom u dit nieuwe bedrijf wilt starten. Waarom bent u zelfstandig ondernemer? Wat zijn uw drijfveren? Wat wilt u met dit nieuwe bedrijf bereiken? En wat zijn de sterkte en zwakke punten? Hoofdstuk twee van een bedrijfsplan kunt u het beste zien als een cv waardoor de lezer u als ondernemer leert kennen.

Stap 3: de organisatie

Wanneer u uzelf als ondernemer heeft voorgesteld, dan kunt u beginnen met het beschrijven van de organisatie van uw nieuwe bedrijf. In stap 3 worden de plannen en de sector van de onderneming uitvoerig beschreven. U begint met het vermelden van de laatste ontwikkelingen in de branche en op welke manier uw nieuwe bedrijf een toevoeging zal zijn. Aan de hand van onderstaande vragen geeft u een duidelijk beeld van uw onderneming:

 • Waar liggen de kansen in deze branche? En wat zijn de knelpunten?
 • In welke behoefte gaat uw bedrijf voorzien? Wat maakt uw bedrijf uniek?
 • Welke probleem gaat u met uw nieuwe bedrijf oplossen?

De antwoorden op deze vragen kunt u onderbouwen met cijfers en statistieken uit betrouwbare bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vervolgens beschrijft u zo specifiek mogelijk uw idee en wat voor soort bedrijf u wilt starten. Ook legt u uit wat de gevolgen van deze keuze zijn voor de bedrijfsvoering. Dit kunt u zien als een algemene beschrijving van uw onderneming. Om dit derde hoofdstuk te schrijven kunt u gebruik maken van onderstaande vragen:

 • Bent u alleen of heeft u een businesspartner?
 • Bent u fulltime ondernemer of bent u ook nog in loondienst?
 • Bent u ZZP’er of neemt u personeel in dienst?
 • Waar is uw bedrijf gevestigd?
 • Heeft u vergunningen nodig voor uw bedrijfsvoering?
 • Wat zijn de succesfactoren van uw onderneming?
 • Wat zijn de risico’s voor uw onderneming?

Stap 4: de markt

In stap 4 beschrijft u de afzetmarkt van uw onderneming. De afzetmarkt is de markt waar de goederen en diensten van het bedrijf worden verkocht. Waar liggen de kansen en wat zijn de mogelijke risico’s? Wat is uw doelgroep en wie zijn uw concurrenten? Door middel van een marktonderzoek en een SWOT-analyse brengt u de afzetmarkt in kaart. Een SWOT-analyse is een erg handige methode om zowel de zwakke als sterkte punten van uw nieuwe bedrijf en de afzetmarkt overzichtelijk te maken.

 • S = Strengths: wat zijn de sterkte punten?
 • W = Weaknesses: wat zijn de zwakke punten?
 • O = Opportunities: waar liggen de kansen?
 • T = Threats: wat zijn de eventuele bedreigingen?

Stap 5: het marketingplan

In een goed ondernemingsplan mag uiteraard geen marketingplan ontbreken. In een marketingplan beschrijft u namelijk hoe u aan uw klanten komt. Door middel van een marktonderzoek beschrijft u de trends, de ontwikkelingen en de eventuele plannen van de overheid voor de desbetreffende markt. Aan de hand van deze analyse beschrijft u wie uw potentiële klanten zijn en hoe u deze voor u gaat winnen. Het marketingplan is als het ware een strategie om te beoordelen waar de kansen in de markt liggen en hoe u de doelen van uw onderneming kunt behalen.

Stap 6: het financiële plan

Het financiële onderdeel van uw bedrijfsplan is van essentieel belang. In stap 6 laat u aan de hand van cijfers zien dat uw onderneming kans van slagen heeft. Om een goed financieel plan te maken deelt u deze op in 4 standaardbegrotingen:

 • Investeringsbegroting = beschrijf duidelijk welke investeringen er nodig zijn om uw bedrijf te starten. Geef aan op welke manier u de investeringen wilt gebruiken en waar het geld aan wordt uitgegeven.
 • Financieringsbegroting =hierin laat u zien hoe u de financiering van uw onderneming wilt regelen. Hoeveel geld heeft u nodig? En waar haalt u dat geld vandaan?
 • Exploitatiebegroting = laat zien wat de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode zijn. In een standaard financieel plan is deze periode 3 jaar.
 • Liquiditeitsbegroting = cashflow – dit zijn alle in- en uitgaande geldstromen. Aan de hand van de cashflow ziet u op elk moment over hoeveel liquide middelen u beschikt. Eventuele investeerders baseren hun oordeel op de rentabiliteit (of uw bedrijf in staat is om de aflossing en rente terug te betalen) en de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen).

Stap 7: het juridische plan

Wanneer u via internet zoekt hoe een goed ondernemingsplan eruit ziet, wordt vaak het juridische gedeelte overgeslagen. Toch is dit een erg belangrijk onderdeel. In het juridische plan legt u namelijk vast welke maatregelen er worden getroffen wanneer u te maken krijgt met juridische zaken. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een juridisch conflict met een leverancier? Wat doet u als een klant niet wil betalen? Of hoe stelt u een geldig contract op? In stap 7 benoemt u hoe u verschillende zaken juridisch heeft geregeld rondom:

 • Algemene voorwaarden
 • (Ver)koopovereenkomsten
 • Arbeidscontracten
 • Vergunningen
 • Verzekeringen
 • Concurrentiebeding
 • Octrooi- of patentaanvragen
×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven

× Ik heb een vraag via WhatsApp