Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

KKC-Regeling

7 juni 2020

Deze regeling is niet meer aan te vragen.

De overheid heeft een nieuwe kredietregeling in het leven geroepen om ondernemers in het micro-, midden- of kleinbedrijf tijdens de coronacrisis financieel te ondersteunen. Deze kredietregeling staat sinds 29 mei 2020 open voor ondernemers. Bent u een ondernemer met een klein bedrijf? Bent u zwaar getroffen door de coronacrisis? Wellicht kunt u dan gebruikmaken van de Klein Krediet Coronaregeling (KKC). Deze nieuwe overbruggingskredietregeling biedt ondernemers met een klein, gezond bedrijf de mogelijkheid om relatief snel en eenvoudig een kleine lening af te sluiten bij een financier. Met deze regeling heeft de overheid er dus voor gezorgd dat kleinere bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot liquiditeit.

De noodzaak van deze nieuwe kredietregeling

De overheid heeft 750 miljoen euro gereserveerd voor de KKC. Waarom heeft de overheid besloten om deze nieuwe kredietregeling aan te bieden? Voor financiers zijn aan het verstrekken van een kleine lening vaak hoge kosten verbonden. Bovendien lopen ze vanwege de coronacrisis meer risico. Ze zijn daarom nog vaker dan in het verleden niet bereid om krediet te verschaffen aan kleine bedrijven. Door de coronacrisis getroffen kleine bedrijven hebben juist nu vaak krediet nodig om te kunnen blijven bestaan. De KKC-regeling maakt het mogelijk dat ook kleine bedrijven relatief gemakkelijk een krediet kunnen krijgen van een financier.

De inhoud van de KKC-regeling

Stel u heeft een klein bedrijf. U heeft een krediet nodig van minimaal 10.000 en maximaal 50.000 euro. Stel u maakt gebruik van de KKC-regeling. Dan staat de overheid voor 95% van de lening garant. De financier van uw lening loopt door deze garantstelling slechts een beperkt risico. De door u afgesloten lening heeft een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van maximaal 4%. Maakt u van deze door de overheid aangeboden overbruggingskredietregeling gebruik? Dan moet u eenmalig een vergoedingspremie van 2% betalen aan de staat.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze kredietregeling

Middels de KKC wil de overheid zoveel mogelijk ondernemers met een klein bedrijf helpen. Om als ondernemer in aanmerking te komen voor deze kredietregeling moet u uiteraard wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet al voor 1 januari 2019 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Uw bedrijf moet voor de coronacrisis winstgevend zijn geweest. Het bedrijf moet u dus een inkomen verschaffen en tevens de kosten van een lening kunnen dragen. Een financier verstrekt uitsluitend leningen aan financieel gezonde bedrijven.
  • Na de coronacrisis wordt het bedrijf hoogstwaarschijnlijk weer winstgevend.
  • De jaaromzet moet minimaal 50.000 euro zijn.
  • U moet beschikken over voldoende terugbetalingscapaciteit. Een financier verstrekt uitsluitend leningen aan bedrijven die aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen.

De KKC is opengesteld vanaf 29 mei 2020. Wellicht heeft u vanaf 7 mei 2020 een krediet verkregen van een financier. Voldoet u aan de zojuist genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze nieuwe kredietregeling? Dan is het mogelijk om dit krediet te herfinancieren. Na herfinanciering van het krediet kunt u dus alsnog gebruikmaken van de nieuwe kredietregeling.

Het aanvragen van KKC

Wilt u een aanvraag indienen voor deze kredietregeling? Dat kunt u doen bij de bancaire financiers zoals ABN AMRO, Rabobank, ING, de Volksbank en Triodos Bank. Doorgaans kunt u dus een aanvraag indienen bij uw thuisbank. Het is echter ook mogelijk om een aanvraag in te dienen bij niet-bancaire financiers Mogelijke niet-bancaire financiers zijn onder andere Beequip, Floryn, FundIQ, Neos, Qredits, Spotcap en Swishfund.

Het maximaal te lenen bedrag

Welk bedrag kunt u maximaal lenen als u kiest voor KKC? In theorie is het maximaal te lenen bedrag 50.000 euro. Hoogstwaarschijnlijk moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om dit maximale bedrag te kunnen lenen. Een financier kan bijvoorbeeld rekening houden met de omzet van een bedrijf voor de coronacrisis. Stel de omzet van uw bedrijf voor de coronacrisis was 100.000 euro per jaar. Dan kan een financier bepalen dat het maximaal te lenen bedrag bijvoorbeeld 25% van uw jaaromzet is. In dat geval kunt u dus maximaal 25.000 euro lenen.

De kosten van de KKC lening

Uiteraard zijn ook aan deze lening kosten verbonden. Het rentepercentage van deze lening bedraagt maximaal 4%. Bij deze lening, die een looptijd heeft van 5 jaar, betaalt u de eerste 12 maanden alleen rente over de lening. Vervolgens start u met het aflossen van de lening. U lost de lening af in 48 maandelijkse termijnen. Bij het afsluiten van een KKC lening moet u aan de financier van die lening 2% garantievergoeding betalen. De financier van die lening moet deze garantievergoeding vervolgens afdragen aan de overheid.

Het verstrekken van zekerheden aan de financier

Doorgaans vraagt de bank aan de ondernemer om zekerheden te verstrekken ten behoeve van zijn lening. Hij doet dat omdat dit is voorgeschreven door de overheid. Zo kan een financier bijvoorbeeld de bedrijfsactiva van uw onderneming verpanden. Wellicht is uw onderneming een rechtspersoon. Dan kan de grootaandeelhouder gevraagd worden om zich persoonlijk garant te stellen voor de door u aangevraagde lening.

Heeft u de KKC regeling nodig?

Overweegt u om gebruik te maken van de KKC regeling? Dan moet u wel zeker weten dat de KKC regeling de juiste regeling is om uw bedrijf door de coronacrisis heen te helpen. Het te lenen bedrag is minimaal 10.000 en maximaal 50.000 euro. Maak alleen gebruik van deze regeling als deze bedragen passen bij uw financieringsbehoefte. Bedenk dat u niet tegelijkertijd gebruik kunt maken van meerdere regelingen. Bovendien kun je maar één keer een aanvraag doen voor een bepaalde regeling. Heeft u minder of juist meer geld nodig? Dan kunt u beter gebruikmaken van een van de andere regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen om door de coronacrisis getroffen ondernemers financieel te ondersteunen.

  • Wellicht heeft u een tijdelijke financiering tot maximaal 10.000 euro nodig. Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor kleine ondernemers (Tozo). Deze regeling biedt aan kleine ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen onder andere een lening voor bedrijfskapitaal. Het aanvragen van deze regeling loopt via uw gemeente.
  • Heeft uw hoogstwaarschijnlijk meer dan 50.000 euro nodig om uw bedrijf heelhuids door de coronacrisis te loodsen? Overweeg dan om gebruik te maken van de BMKB-C. regeling. U kunt dan een bedrag tot maximaal 1,5 miljoen euro lenen. Deze regeling kunt u, net als de KKC-regeling, aanvragen bij uw bank of bij uw kredietverstrekker.

Kunt u de lasten van de lening dragen?

U overweegt om gebruik te maken van de KCC regeling. Dan moet u zich niet alleen afvragen of dit de juiste kredietregeling is. U moet uiteraard de lasten van deze lening kunnen dragen. Bereken daarom zelf, of met de hulp van uw financieel adviseur, of u in staat bent om in de toekomst de lasten van deze lening te dragen. Zo voorkomt u dat er problematische schulden ontstaan. Stel dat u in de toekomst niet in staat bent om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Heeft u bedrijfsactiva verpand? Dan zullen deze bedrijfsactiva worden verkocht. De opbrengst wordt vervolgens in mindering gebracht op uw schuld. Staat er iemand borg voor de schuld? Dan zal de financier hem verzoeken het bedrag waarvoor hij borg staat te betalen. Stel dat er nog een restschuld is. Dan wordt 95% van die restschuld door de overheid betaald aan de financier. Bij de KCC regeling staat de overheid immers voor 95% garant.

Behoefte aan meer informatie?

U wilt weten welke (fiscale) regelingen mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn?  Doe dan de KVK Coronacheck op de website https://www.kvk.nl/corona/. Deze snelle regelingencheck op het Coronaloket leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. U vindt op deze website ook antwoorden op veel gestelde vragen over deze regelingen. Op werkdagen is het Coronaloket telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 0800 2117.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp