Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Ondernemers vaker de dupe van online platformen: EC treedt op

5 september 2018

Steeds meer ondernemingen zoeken aansluiting bij e-commerce platforms, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. Dit is voordeliger voor de ondernemer zelf, maar het kan ook negatief uitpakken. Deze online platformen krijgen namelijk steeds meer macht en kleine bedrijven zijn daar steeds vaker de dupe van. De Europese Commissie (EC) heeft daarom een voorstel gedaan voor een nieuwe wetgeving. Deze heeft ingrijpende gevolgen voor online platformen.

Naast een eigen webshop, bieden steeds meer bedrijven hun producten of diensten ook aan via andere online platformen. Deze platformen zorgen namelijk voor een veel breder bereik en de ondernemer zelf hoeft geen website te bouwen. Er is een keerzijde; de macht van deze platformen neemt toe. Door de afhankelijkheid van de zakelijke gebruiker hebben deze online platformen een sterkere onderhandelingspositie.

Op dit moment bestaat er geen specifieke Europese regelgeving voor online platformen. Bij de tussentijdse evaluatie van de Digital Single Market strategie kwam naar voren dat er problemen zijn bij deze platformen. De EC vreest dat zij zonder duidelijke regulering misbruik maken van hun positie, ten opzichte van de afhankelijke ondernemer. Daarom deed de EC dit voorjaar een voorstel voor een nieuwe verordening.

Wat houdt deze verordening in?

De EC stelt dat de afhankelijkheid van de ondernemers ertoe leidt dat de online platformen de gelegenheid hebben om potentieel schadelijke handelspraktijken toe te passen. Het gaat hierbij om een paar zaken. Zo zouden deze platformen de algemene voorwaarden kunnen wijzigen, zonder verklaring of voorafgaande kennisgeving. Ook zouden de platformen een dienst kunnen beëindigen zonder duidelijke motivering en zou er een gebrek aan transparantie kunnen ontstaan. Met de nieuwe verordening wil de EC een beter ondernemingsklimaat creëren met een ‘level playing field’. In deze verordening staan een paar belangrijke punten:

  • Regels omtrent de algemene voorwaarden
  • Motivering van opschorting en beëindiging levering van diensten
  • Regels omtrent ranking en gedifferentieerde behandeling
  • De toegang tot gegevens
  • Verplichting van een intern klachtenafhandelingssysteem en bemiddeling

De nieuwe wetgeving, die is aangevraagd door de EC, is van toepassing op online platformen die hun diensten aanbieden aan ondernemers die in de EU gevestigd zijn en die hun goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de EU. Hieronder vallen dus alle marktplaatsen, online winkels voor softwaretoepassingen, prijsvergelijkingswebsites, zoekmachines en sociale media.

Bescherming voor de ondernemer

Binnen het contractenrecht is het uitgangspunt contractsvrijheid. Deelnemende partijen zijn vrij om te bepalen of zij en met wie zij een overeenkomst aangaan. Ook beslissen zij zelf wat er in deze overeenkomst staat. Zo worden meerdere partijen beschermd, waaronder consumenten tegenover verkopers en werknemers tegenover werkgevers. De nieuwe verordening van de EC introduceert dus regels om de ondernemers, de zakelijke gebruikers, te beschermen tegenover het online platform.

 

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp