Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Waarom vragen banken om zekerheden?

31 augustus 2020

Wilt u een zakelijke lening bij een bank afsluiten? Dan wordt er vrijwel altijd om zekerheden gevraagd. Maar wat zijn deze zekerheden? En waarom vragen banken hierom? De bank wil in ruil voor het uitlenen van geld een zekerheid terugkrijgen. Met andere woorden: de bank leent u als ondernemer geld en wil in ruil daarvoor het recht hebben op iets dat u bezit of gebruikt. Sinds de financiële crisis zijn banken minder bereid om kredieten te verstrekken. Bovendien worden de eisen aan ondernemers die om financiering vragen steeds hoger. Dit doen banken om risico’s in te perken. Bent u als ondernemer niet in staat om een lening inclusief rente terug te betalen? Dan blijft een bank zitten met een openstaande financiering. Door middel van zekerheden willen banken dit risico beperken en terugbrengen naar een acceptabel niveau. Heeft u als ondernemer genoeg zekerheden te bieden? Dan zal een bank eerder bereid zijn om de gevraagde zakelijke lening te verstrekken.

Welke soorten zekerheden zijn er?

Banken maken onderscheid tussen persoonlijke zekerheden en zakelijke zekerheden. Er zijn vier soorten persoonlijke zekerheden:

  • Banken vragen het meest om de hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze persoonlijke zekerheid houdt in dat u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor de terugbetaling van de lening. Voldoet u niet aan de aflossingsverplichting? Dan kan de bank aanspraak maken op uw privévermogen.
  • Een andere zekerheid die kan worden gevraagd is de borgstelling. Dit houdt in dat een ander – een persoon, een bedrijf of de overheid – borg staat voor uw lening. Kunt u de lening niet afbetalen? Dan kan de bank, via een omweg, naar deze derde gaan om alsnog de aflossingen op te halen.
  • In lijn met de borgstelling is de garantstelling. Deze zekerheid zorgt ervoor dat een derde garant staat voor uw financiering. Dit betekent dat de bank direct naar deze derde kan gaan zodra u niet meer in staat bent om de lening af te betalen.
  • De hypotheek op uw eigen woning geldt ook als zekerheid. Als u de bank vraagt om een financiering, kunt u de bank het tweede pandrecht bieden. De hypotheekverstrekker heeft het eerste pandrecht.

Wilt u een zakelijke lening afsluiten? Dan kunt u bij de bank ook zakelijke zekerheden afgeven. Dit zijn:

  • De hypotheek op het zakelijke pand. Net zoals de persoonlijke hypotheek, kan er op een zakelijk pand ook een hypotheek rusten. Deze hypotheek staat op de balans van de onderneming. Daarom kunt u deze hypotheek rekenen tot een zakelijke zekerheid.
  • Pandrecht op inventaris en voorraad. Het pandrecht is een zekerheidsrecht dat u aan de bank kan bieden. Deze zekerheid heeft betrekking op goederen die geen registergoederen zijn, zoals roerende zaken als voorraad en inventaris.
  • Pandrecht op debiteuren. Ook het pandrecht op (toekomstige) vorderingen geldt als zekerheid voor terugbetaling van de financiering. Maakt u gebruikt van factoring? Dan verkoopt u uw debiteuren aan een factoringmaatschappij en kunt u het pandrecht op deze debiteuren gebruiken als zekerheid.

Welke eisen stelt een bank aan zekerheden?

U kunt niet zomaar elke zekerheid afgeven bij een bank. Er worden een aantal eisen aan deze zekerheden gesteld. De waarde van de zekerheid speelt de belangrijkste rol. Over het algemeen moet de waarde van de zekerheid ten minste even hoog zijn als de waarde van de zakelijke lening. Deze eis geldt niet alleen voor het moment van afsluiten, maar voor de hele looptijd van de lening. Daalt de waarde van de zekerheid? En komt deze onder de waarde van de lening? Dan is het gebruikelijk om een aanvullende zekerheid te geven.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp