Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Wat is het kredietrisico?

13 oktober 2020

Geld lenen gaat altijd gepaard met risico’s. Zowel voor de ondernemer die het geld leent als voor de geldverstrekker. De geldlener loopt het risico dat hij of zij de financiële lasten niet meer kan dragen. En de bank of andere kredietverstrekker kunnen te maken krijgen met ondernemers die niet de lening terug kunnen betalen. Dit laatste risico valt onder het kredietrisico; het risico dat een debiteur (= degene die het geld leent) niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, waardoor de geldverstrekker met openstaande leningen komt te zitten.

Hoe gaan banken om met kredietrisico?

De term kredietrisico wordt vooral in het bankwezen en bedrijfsfinanciering gebruikt. Om het risico van niet terug betaalde leningen zoveel mogelijk in te perken, werken de meeste banken met daarvoor speciaal ingerichte kredietrisico informatiesystemen. Deze systemen brengen het risico van een bepaalde debiteur in kaart en maken op die manier een inschatting of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een zakelijke lening. Bovendien wordt er gewerkt met risicoprofielen; dit zijn interne ratingsmethodes voor bedrijven. Aan de hand van een rating (= beoordeling) wordt bepaald of een onderneming onder de noemer laag risico, gemiddeld risico of hoog risico valt. Gezonde, gevestigde bedrijven in een stabiele of groeiende markt krijgen een hoge beoordeling en vallen daarmee onder de noemer laag risico. Maar ondernemers die net starten, bedrijven die nog maar een paar jaar bestaan of startende bedrijven waarvan het concept nog niet is bewezen, worden met een zeer kritisch blik beoordeeld en vallen daarmee vaak onder het hoge risico.

De kredietwaardigheid van een bedrijf

Voor het afsluiten van een zakelijke lening wordt de kredietwaardigheid van zowel de onderneming als de ondernemer zelf bekeken. De kredietwaardigheid hangt af van verschillende factoren. Hoe staat het bedrijf ervoor? En kan de ondernemer binnen zijn financiële situatie aan alle verplichtingen voldoen? Hoe zien de solvabiliteit en liquiditeit eruit? Is er in het verleden sprake geweest van een niet betaling? De kredietwaardigheid van de ondernemer zelf speelt vooral bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma (v.o.f.) een belangrijke factor bij het bepalen van het risicoprofiel van het bedrijf. Wilt u een zakelijke lening of zakelijk krediet afsluiten? Houd er dan rekening mee dat de geldverstrekker kan vragen om een BKR-toets. Naast het opbouwen van een goede kredietwaardigheid – dat blijft van groot belang -, spelen zekerheden een grote rol bij het afsluiten van een zakelijke lening. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderpand voor de lening. Maar ook de borgstelling vormt een belangrijke zekerheid voor de geldverstrekker.

Hoe vergroot ik mijn kredietwaardigheid?

De kredietwaardigheid van een onderneming kan worden verbetert door meer financiële ruimte te creëren. Meer inkomsten en meer vermogen. Zorg er ten eerste voor dat alle financiële betalingen altijd op tijd worden voldaan, dat speelt een belangrijke rol. Loopt u achter met uw betalingen? Dan kan dit leiden tot een negatieve vermelding bij het BKR. Een andere manier om de financier meer zekerheid te geven is het inbrengen van meer eigen geld. Door het aandeel eigen vermogen te verhogen, laat u de geldverstrekker zien dat u voor een kleiner deel afhankelijk bent van vreemd vermogen – oftewel het solvabiliteitspercentage stijgt. Daarnaast is het altijd belangrijk om positieve omzet- en cashflow cijfers te laten zien. Om het financieringsrisico per investeerder te verkleinen, is het zaak om de totale financiering te spreiden over verschillende financiers. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een zakelijke lening bij een bank af te sluiten en een deel via crowdfunding op te halen. Hierdoor voorkomt u dat u (te) veel afhankelijk bent van één investeerder.

Laatst bijgewerkt: 09/01/2024

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp