Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Leningsovereenkomst DGA BV

Een Besloten Vennootschap (BV) kan een geldlening verstrekken aan haar eigenaar/directeur, de DGA. Deze afkorting staat voor directeur grootaandeelhouder. De leningsovereenkomst BV moet goed worden opgesteld. Bedenk dat de fiscus leningsovereenkomsten DGA BV nauwgezet in de gaten houdt. De fiscus kan denken dat het geen leningsovereenkomst maar een indirecte dividenduitkering is, zeker als het om grote geldsommen gaat. Laat de fiscus niet denken dat het een indirecte dividenduitkering is. Het maken van duidelijke afspraken in een dga overeenkomst is daarom erg belangrijk. Voor het vastleggen van de afspraken kunt u een model leningsovereenkomst stamrecht gebruiken.

Belastingdienst stelt voorwaarden

Mag er geld geleend worden uit een BV? Ja, want een BV mag haar geld beleggen naar eigen inzicht. Daarom is het ook mogelijk om geld te lenen aan de eigenaar/directeur grootaandeelhouder van een BV. De belastingdienst is hiermee eens, maar stelt wel enkele voorwaarden. Zo moet de door de directeur/eigenaar te betalen rente marktconform zijn, dus niet hoger zijn dan de door banken in rekening gebrachte rente. De DGA moet de lening aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Ook mag de BV niet, nu niet en in de toekomst niet, geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen.

Wat staat er in de wet?

Wat staat er in de wet over leningen van de BV aan de DGA? Leningen met een DGA moeten, zo is te lezen in het BW, altijd schriftelijk worden vastgelegd. Er moeten een aantal afspraken worden gemaakt. De rente moet aanvaardbaar zijn en onafhankelijk zijn bepaald. Ook moeten er afspraken worden vastgelegd over zekerheden en over de aflossing. Bijvoorbeeld over of voortijdige aflossing boetevrij is. 

Leningsovereenkomst BV

Bent u van plan om geld te lenen van uw Stamrecht BV? Aangeraden wordt om dan een leningsovereenkomst BV op te stellen. In deze leningsovereenkomst worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Bovendien dient de lening door de DGA aangegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dergelijke leningen moeten voldoen aan de zakelijke voorwaarden die genoemd worden op de website van de Belastingdienst. In elk geval moet de lening voldoen aan de zakelijke voorwaarden die de fiscus eist.

  • De lening moet schriftelijk zijn vastgelegd.
  • U moet met de BV afspraken hebben gemaakt over het terugbetalen van de lening. Vastgelegd moet dus zijn het aantal termijnen, het bedrag dat u per termijn betaalt en de te betalen rente (maandelijks of jaarlijks). Ook moet de datum waarop de lening helemaal moet zijn terugbetaald in de leningsovereenkomst worden vermeld. Kortom, zo’n lening moet een heldere overeenkomst zijn. 
  • U moet de BV voldoende zekerheden bieden. Een zekerheid is een gelijkwaardig onderpand.
  • U hebt met de BV een zakelijke rente afgesproken. De zakelijke rente is onder andere afhankelijk van de rente die particulieren beleggers op de markt krijgen. Ook het risico dat u de lening niet kunt terugbetalen is van invloed op de door u te betalen rente.
  • De BV moet aan zijn verplichtingen kunnen blijven voldoen als U de lening opneemt. De BV moet dus onder andere in staat zijn om de huur te betalen, zijn werknemers te betalen en andere leningen tijdig terug te betalen.
  • De vraag of de BV de lening ook zou hebben verstrekt aan derden, die in vergelijkbare omstandigheden verkeren, moet met ‘ja’ worden beantwoord.

Leningsovereenkomst BV voorbeeld

Op zoek naar een model leningsovereenkomst DGA BV? Een model leningsovereenkomst DGA BV, ook wel leningsovereenkomst Stamrecht genoemd, vindt u niet hier. Op het internet zijn deze leningsovereenkomsten te vinden. Die leningsovereenkomsten kunt u downloaden. Doorgaans zijn hier wel kosten aan verbonden. Op de site van Belastingtips vindt u een voorbeeld van een modelovereenkomst DGA en BV (gratis).  Na even googelen kunt u voor een bescheiden bedrag of gratis een model leningsovereenkomst DGA BV (laten) opstellen. 

Geld lenen van uw eigen BV minder aantrekkelijk vanaf 2023

Vanaf 2023 moeten dga’s die meer dan €700.000 van hun eigen BV lenen, inkomstenbelasting in box 2 betalen. Zo staat in de Wet excessief lenen. De Tweede Kamer heeft later (in oktober 2023) besloten dat de grens van €700.000 wordt verlaagd naar €500.000. Het is nog niet duidelijk wanneer de verlaging precies ingaat. Het kabinet is van mening dat door geld te lenen van uw BV, en dus geld te onttrekken aan de BV, belastingheffing op dat moment wordt voorkomen. 

Laatst bijgewerkt: 28/12/2023

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp