ZakelijkGeld.nl is onderdeel van Bankinfo, gevestigd te Rijssen aan de boterbloem 4. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66653312. Wij hebben deze website met zorg samengesteld en gemaakt. Bankinfo besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle data, maar soms kan het voorkomen dat informatie niet accuraat is. In dat geval verzoeken we u contact op te nemen met Bankinfo uit Rijssen.

Wij zijn niet in het bezit van een AFM-vergunning. ZakelijkGeld.nl is slechts een vergelijker van kredieten en bemiddelt niet.