Zakelijke lening aanvragen

Vergelijk zakelijke leningen snel en gemakkelijk met elkaar

Vergelijk alle aanbieders van zakelijke leningen
Kies het krediet met de laagste rente
Sluit het krediet af bij de aanbieder

ZakelijkGeld.nl biedt u de mogelijkheid om aanbieders van bedrijfsleningen snel en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Als zelfstandig ondernemer wilt u natuurlijk zo goedkoop mogelijk lenen. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om als zelfstandige voor een krediet in aanmerking te komen? Wat zijn de rentetarieven en bijkomende kosten? Op deze website ziet u in één overzicht de bekendste en meest betrouwbare aanbieders voor een zakelijk krediet voor uw bedrijf. Vergelijk bedrijfsleningen op basis van de laagste rente.

Rente van een bedrijfslening

Kredietlimiet Rente Looptijd Informatie
€ 5.000,- 6,0% 48 mnd Vergelijk
€ 10.000,- 5,1% 48 mnd Vergelijk
€ 25.000,- 4,4% 48 mnd Vergelijk
€ 50.000,- 4,4% 48 mnd Vergelijk
€ 100.000,- 4,1% 48 mnd Vergelijk
€ 250.000,- 4,1% 48 mnd Vergelijk

Alles over zakelijk geld lenen

Er zijn tal van aanbieders van zakelijke leningen. Zakelijkgeld.nl helpt u als consument bij het vinden van een lening die voldoet aan uw wensen. We hebben een overzichtelijke weergave gecreëerd van alle aanbieders, zodat u snel en gemakkelijk een zakelijk krediet kunt afsluiten.

zakelijke-rente-lening

Zakelijke geld lenen zonder bkr toetsing

Wanneer u zelfstandig een lening wilt afsluiten dan volgt vrijwel altijd een controle door het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel. Deze BKR toets wordt gebruikt om te beoordelen of het verantwoord is om aan u een lening te verstrekken. Met een negatieve registratie wordt uw verzoek wellicht afgewezen. Alle leningen en financiële verplichtingen worden hier geregistreerd, sinds kort ook een abonnement voor een mobiele telefoon als het maandbedrag boven een bepaald maximum ligt. Bij zakelijke leningen is een BKR toetsing in veel gevallen niet aan de orde. Het gaat immers om een bedrijfskrediet en deze staan niet specifiek bij het BKR genoteerd. Het is dus mogelijk om zakelijk geld te lenen zonder BKR.

bkr-lening-zaak

De risico’s: Als zelfstandige geld lenen kan wel risico’s met zich meebrengen als u privé al de nodige schulden of financiële verplichtingen heeft. Als u uw zakelijke lening niet kunt aflossen wordt er vaak een beroep gedaan op uw privé vermogen en bezittingen. Als u een lening heeft gekregen zonder een BKR toetsing en u kunt uw aflossingsverplichtingen niet nakomen dan kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld gedwongen verkoop van uw woning of andere roerende en onroerende goederen. Denk dus altijd goed na voordat u een overeenkomst voor een lening aangaat voor uw bedrijf.

Zakelijk krediet zonder jaarcijfers

Wanneer u zelfstandig een zakelijke lening wilt afsluiten voor de financiering van bedrijfsinrichting of voor een andere noodzakelijke financiering, dan is het meestal nodig om uw jaarcijfers te overleggen. Veel kredietverstrekkers willen namelijk kunnen beoordelen of u voldoende omzet draait om voor een krediet in aanmerking te komen. Voor veel leningen geldt bovendien de voorwaarde dat u minimaal een bepaalde periode van 1 of 2 jaar “in business” bent. Dat laatste kunt u ook zonder financiële cijfers aantonen, namelijk met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Soms is het lastig om jaarcijfers te overleggen of zelfs onmogelijk. Dan is een lening waarvoor dit niet wordt geëist natuurlijk een uitkomst.

Startende ondernemer

Wanneer u een startende ondernemer bent en dus nog geen jaar of langer in business, dan kunt u vanzelfsprekend ook geen jaarcijfers overleggen, hooguit een prognose van het te verwachten bedrijfsresultaat. In zo’n geval kunt u als starter bij veel aanbieders voor een ondernemerskrediet geen geld lenen omdat zij jaarcijfers willen zien om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Gelukkig zijn er ook kredietverstrekkers die u een lening willen geven zonder dat u jaarcijfers verstrekt. Dit is een uitkomst voor startende ondernemers die kapitaal nodig hebben om hun onderneming van de grond te krijgen. Als u een goed plan heeft en er potentie is voor een gezond bedrijf, kunt u in veel gevallen een financiering voor uw bedrijf vinden. Ondanks dat u nog geen jaarrekening kunt overleggen en nog geen jaren als ondernemer achter de rug heeft, is het vaak mogelijk om geld te lenen zonder jaarcijfers.

Hoeveel kan ik lenen? (Rekenvoorbeeld)

Om u inzicht te geven in de kosten van een zakelijk krediet geven we u hier een rekenvoorbeeld. Hierdoor kunt u berekenen hoeveel geld u kwijt bent aan uw lening. Stel u heeft als starter voor uw bedrijf geld nodig voor de financiering van apparatuur en kantoorinrichting. Laten we aannemen dat het gaat om een bedrag van 10.000 euro, waarvoor u een zakelijk krediet wilt afsluiten. U krijgt dan te maken met de volgende kosten:

  • Allereerst moet u rekening houden met de afsluitprovisie. Deze bedraagt meestal tussen de 2 en 3 procent van het leenbedrag, in dit geval gaan we uit van 2%, de kosten zijn dan € 200,-
  • Voor een lening betaalt u uiteraard rente. In ons rekenvoorbeeld bedraagt de rente 4% op jaarbasis en is de looptijd van de lening 5 jaar. Per jaar betaalt u dan € 10.000 x 0,04 = € 400 aan rentevergoeding, gedurende de looptijd van de bedrijfslening komt dit neer op een totaalbedrag van € 2.000,-. Per maand bedraagt de rente 400 / 12 = € 33,33 (afgerond)
  • Als de zzp’er een deel van het geleende bedrag bij niet meteen opneemt betaalt hij hiervoor een rentevast premie. Deze is meestal wel lager dan de rente die over het opgenomen bedrag wordt betaald. Stel dat de zzp’er de helft van zijn lening nog niet opneemt en hiervoor een rentevast premie van 3% moet betalen. Hij wacht 2 maanden met opname. De rente bedraagt dan (5000 x 0,03) x 2/12 = € 25,-. Houd hier dus rekening mee wanneer u een geleend bedrag niet direct in zijn geheel opneemt.
  • Vervroegd aflossen van de verstrekte financiering kan in veel gevallen als u een zakelijk krediet heeft. Houd er wel rekening mee dat u hiervoor soms een boete moet betalen. Deze boete ligt op een bedrag tussen 100 en 200 euro. Ook verandert het vaak niets aan uw renteverplichting, u betaalt toch het bij afsluiting overeengekomen totaalbedrag aan rente. Maar het kan prettig zijn om een deel van de schuld vervroegd af te lossen als u daar de mogelijkheid voor heeft.
  • Contractaanpassingen kunnen in sommige gevallen nodig zijn, bijvoorbeeld een wijziging van de totale looptijd. Houdt u er wel rekening mee dat hier in veel gevallen extra kosten mee gemoeid.
  • Oversluiten van een lopende verplichting is natuurlijk mogelijk. Heeft u bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een openstaand saldo op een doorlopend krediet dan kunt u dit oversluiten naar een bedrijfskrediet. Hier zijn wel extra kosten mee gemoeid die kunnen oplopen tot rond € 100,-.
  • U moet uw lening binnen de maximale looptijd aflossen. In dit voorbeeld gaat het om een termijn van 5 jaar oftewel 60 maanden. In de meeste gevallen wordt er maandelijks op een lening afgelost. De lening, de afsluitprovisie en de rente moeten worden voldaan.
  • Het aflossen van de bedrijfslening moet binnen de maximale termijn gebeuren. In dit voorbeeld is dat 5 jaar oftewel 60 maanden. Rekening houdend met de afsluitprovisie en de rentevergoeding komt dit neer op een maandelijkse aflossing van 203 euro (afgerond).

Hoe wordt de hoogte van de rente bepaald?

De rente bij een bedrijfslening kan verschillen bij de verschillende aanbieders. Er is een kans aanwezig dat het bedrijf het geleende geld niet terug kan betalen. De financiële zal daarom afzonderlijk bekijken hoe hoog dit risico is. Hiermee dekken ze zichzelf in.

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Wilt u in aanmerking komen voor een lening van een bank dan dient uw bedrijf uiteraard bij de Kamer van Koophandel te staan ingeschreven en daarmee in Nederland gevestigd te zijn. In sommige gevallen dient uw bedrijf een minimale jaaromzet te hebben en een minimale bestaansduur achter de rug te hebben. Een BTW nummer is ook verplicht. In sommige gevallen moet u een bedrijfsplan kunnen overleggen waarin u aangeeft waarvoor u de bedrijfslening wilt gaan inzetten en wat de verwachte resultaten van uw onderneming zullen zijn, zowel op de korte als lange termijn.
Wanneer u een lening wilt afsluiten dient u rekening te houden met de afsluitprovisie en vanzelfsprekend met de te vergoeden rente. Zowel de afsluitprovisie als de rente wordt berekend over de hoofdsom van de lening. Zie voor een indicatie van de kosten het rekenvoorbeeld op deze pagina. Door aanbieders van een zakelijke lening met elkaar te vergelijken kunt u in veel gevallen besparen op rente en kosten.
In sommige gevallen verlangt een kredietverstrekker een ondernemingsplan wanneer u een lening wilt afsluiten. Aan de hand van dit plan wordt de levensvatbaarheid van uw bedrijf beoordeeld. De kredietverstrekker kan zo een inschatting maken of u in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen om de lening binnen de getelde termijn terug te betalen. Het is verstandig om een ondernemingsplan op te stellen zodat u dit in geval erom gevraagd wordt kunt overleggen. Dit voorkomt vertraging en een mogelijke afwijzing van uw aanvraag.
De meeste kredietverstrekkers werken met een minimaal en een maximaal bedrag dat u kunt lenen. Hoeveel er in uw geval geleend kan worden hangt van een aantal factoren af. Ten eerste zal de geldverstrekker bekijken wat de omzet van uw onderneming is en hoe hoog uw aflossingsverplichting maximaal kan zijn. Ten tweede is het natuurlijk belangrijk om niet te veel geld te lenen. Leen wat u nodig heeft, leen niet (veel) meer, om zo uw aflossingsverplichtingen haalbaar te houden.
Wanneer u een eenmansbedrijf, een Vennootschap onder Firma of een Naamloze Vennootschap heeft, kunt u zelf een bedrijfskrediet afsluiten. U bent in de meeste gevallen ook persoonlijk aansprakelijk voor de aflossing van de bedrijfslening. Dat wil zeggen dat als het bedrijf niet aan de aflossingsverplichtingen voldoet, uw persoonlijke vermogen, roerende en onroerende goederen worden aangesproken voor de aflossing. In geval van een Besloten Vennootschap (BV) ligt dit anders.
U kunt bij een bank een lening voor uw zaak aanvragen als u met uw bedrijf (ook) in het buitenland actief bent. Voorwaarde is dat uw onderneming een vestigingsadres in Nederland heeft en in veel gevallen wordt ook geëist dat u als aanvrager in Nederland woonachtig bent en beschikt over de Nederlandse nationaliteit dan wel een geldige verblijfsstatus. Een check op deze gegevens vindt dan ook altijd plaats bij het toetsen van uw aanvraag.
De looptijd van uw lening is afhankelijk van de door uzelf gekozen looptijd. Wanneer u een hoog bedrag leent zal deze meestal langer zijn, omdat anders de maandelijkse aflossing niet haalbaar is. U kunt de looptijd doorgaans zelf kiezen, al is deze afhankelijk van de hoogte van de lening. Een relatief laag bedrag kunt u meestal niet in bijvoorbeeld 60 maanden aflossen, hiervoor dient u een kortere looptijd te kiezen. Bij het aanvragen van de lening staan de mogelijkheden vermeld die passen bij het door u gewenste bedrag.
Sommige kredietverstrekkers verlangen dat u een onderpand heeft als garantie voor de aflossing van een bedrijfskrediet. Dit dient u bij het aanvragen aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld uw bedrijfspand zijn. Wanneer u geen onderpand heeft, kan het zijn dat uw aanvraag voor een krediet wordt afgewezen. Sommige aanbieders vragen echter geen onderpand, u kunt dit meenemen bij uw keuze voor een kredietverstrekker. Wanneer u uw woonhuis als onderpand aanbiedt, dient u er uiteraard rekening mee te houden wat de gevolgen kunnen zijn wanneer u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen.
Bij veel aanbieders kunt u boetevrij aflossen. Het heeft echter geen gevolgen voor het totale bedrag aan rente dat u verschuldigd bent. Als u uw lening een half jaar eerder volledig aflost dan was afgesproken dan betaalt u in de meeste gevallen wel de rente over de oorspronkelijke looptijd. Of u boetevrij kunt aflossen is afhankelijk van de voorwaarden van uw kredietverlener. Soms betaalt u wel ene boete voor extra aflossingen. Als dit het geval is kunt u uiteraard overwegen om vervroegd aflossen achterwege te laten.
Uw aanvraag voor een lening bij een bank of kredietverlener wordt doorgaans binnen een dag of hooguit enkele dagen beoordeeld. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd kunt u in de meeste gevallen binnen 24 uur over het door u aangevraagde bedrag beschikken. Het kan soms nodig zijn om extra informatie te overleggen zoals bijvoorbeeld een ondernemingsplan of de jaarcijfers over één of meerdere jaren. Dit kan vertragend werken. Zorg ervoor dat u alle documenten digitaal beschikbaar heeft. Dit versnelt het versturen naar de kredietverstrekker en bespoedigt een besluit over uw aanvraag.
Wanneer u een ondernemerskrediet heeft en u wilt deze oversluiten omdat u het bedrag elders tegen een fors lagere rente kunt lenen dan is dit in veel gevallen mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen om meerdere leningen samen te voegen zodat u slechts aan één partij een aflossing hoeft over te maken. Houd echter wel rekening met kosten die in rekening worden gebracht wanneer u een lopende lening wenst over te sluiten. Deze kosten kunnen soms onaangenaam hoog zijn.
Indien u op zoek bent naar een consumentenlening kunt u het beste op deze link klikken. De betreffende site geeft een breed overzicht van persoonlijke leningen en doorlopend kredieten gesorteerd op bedrag en rente.