Start uw aanvraag
Start uw aanvraag
lening zakelijk
Start Vandaag Uw Aanvraag

Zakelijke lening

Start uw aanvraag voor een zakelijke lening. Een passend voorstel op maat binnen enkele uren.

 • Binnen enkele minuten een aanbod
 • Leningen v.a. € 1000 tot € 10.000.000
 • Ruim aanbod van aanbieders

Start uw aanvraag

minimaal €5.000,- en maximaal €100.000.000.
Start uw aanvraag

Bekend van o.a.

man zakelijke lening

Zakelijke lening aanvragen

Wij bieden u de mogelijkheid om aanbieders van zakelijke leningen snel en gemakkelijk met elkaar te vergelijken.

Groeien, uitbreiden of innoveren? Voor u als ondernemer is het van groot belang dat u financieel flexibel bent. Hoeveel extra ruimte heeft u nodig op uw bankrekening? Zakelijkgeld.nl helpt u met het kiezen van een zakelijke lening die perfect past bij uw situatie. Vergelijk eenvoudig en snel de verschillende bedrijfsleningen en vind de lening met de laagste rente.

Verschil zakelijke lening en zakelijk krediet

Wanneer u op zoek bent naar een bedrijfsfinanciering, kunt u kiezen uit een zakelijke lening en een zakelijk krediet. Veel mensen denken dat dit hetzelfde is, toch zijn er wel degelijk verschillen. We lichten het even kort voor u uit, zodat u goed weet wat u kunt verwachten.

Een zakelijke lening kiest u voor een langlopende investering in uw bedrijf. De economische levensduur van de investering bepaalt daarbij de looptijd van de lening. U betaalt een vast rentebedrag, waardoor de maandelijkse kosten gelijk blijven. Het aflossen gebeurt lineair, waardoor u geen restschuld aan het einde van de looptijd heeft. Daarbij heeft u bij een zakelijke lening verschillende bijzonderheden. Zo kunt u bij deze bedrijfsfinanciering in aanmerking komen voor leningen met rentekorting. Bovendien heeft u mogelijkheden tot garantieregelingen.

Een zakelijk krediet is een ruimte op de rekening die altijd beschikbaar is. Dit houdt in dat u deze voornamelijk aanvraagt voor liquiditeitsruimte of voor kleine bedrijfsmiddelen. U sluit dit af tot 1 jaar tegen een variabele rente. U kunt binnen het kredietlimiet dat u met de verstrekker heeft afgesproken flexibel geld opnemen en boetevrij aflossen.

Vergelijk zakelijke leningen

Een bedrijfslening afsluiten?

Nu u weet wat het verschil is, is het tijd om dieper in te gaan op het eerstgenoemde onderdeel. Bent u erover uit en wilt u een zakelijke lening afsluiten?

Zakelijk lenen kan niet zomaar. Het is belangrijk dat u rekening houdt met een aantal essentiële punten. Allereerst is het goed om te weten dat u niet zomaar een zakelijke lening kunt afsluiten. Het is belangrijk dat u geen achterstandscodering heeft bij het Bureau Krediet Registratie, oftewel het BKR. Verder is het van belang dat de onderneming waarvoor u een zakelijke lening wilt aanvragen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bovendien moet u uw jaarcijfers paraat hebben voor uw bedrijfslening. U dient namelijk voldoende omzet te hebben wanneer u geld wilt lenen voor uw bedrijf.

Vaak moet u nog vooraf met de verstrekker bespreken waarom u een zakelijke lening wil aanvragen. Heeft u het geld nodig voor een verbouwing of een uitbreiding? Of u uw inventaris uitbreiden? Het kan allemaal. Een zakelijke lening is bijna altijd een product op maat. Door zakelijk geld te lenen kunt u uw doel bereiken. Denk hier dus goed over na en stel een plan op, want zo geeft een verstrekker u eerder groen licht en kunt u dus eerder groeien, uitbreiden of innoveren met een bedrijfslening.

op de zaak overleggen

Wanneer u een financieringsaanvraag doet, zal de financier u vaak een aantal vragen stellen:
Waar houdt uw bedrijf zich mee bezig?
Waar wilt u de lening voor gebruiken?
Om welke reden is het veilig om in uw onderneming te investeren?

Iets waar we u graag op willen attenderen: denk goed na over bovenstaande vragen. Het is belangrijk dat de financier u serieus neemt en daarom moet u dus professioneel overkomen. Neem dus zeker de tijd en wees altijd helder en duidelijk in de formulering van uw boodschap.

Vergeet niet om ook in detail te treden, want verstrekkers willen graag zo veel mogelijk informatie verkrijgen. Wees dus transparant, want dit zal helpen bij het aanvragen van de lening. Ook zal het proces hierdoor sneller verlopen, waardoor u dus eerder zakelijk geld kunt lenen om uw doel uiteindelijk te verwezenlijken.

Handige informatie

Startende ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf opzetten? Dan heeft u natuurlijk een startkapitaal nodig.

Starters kunnen een zakelijke lening afsluiten zoals een rekening courant krediet. Met zo’n krediet mag een onderneming in het rood staan tot een bepaald afgesproken bedrag. Als starter kunt u natuurlijk geen cijfers van het afgelopen jaar tonen. Heeft u een goed plan en is er potentie voor een gezond bedrijf? Dan kunt u in veel gevallen een financiering voor uw bedrijf vinden. Het verschilt per aanbieder aan welke voorwaarden er moet worden voldoen wat betreft zakelijk lenen. Let hier dus altijd goed op als u een zakelijke lening wilt aanvragen.

Maximaal leenbedrag

Wilt u een eigen bedrijf opzetten? Dan heeft u natuurlijk een startkapitaal nodig.

De meeste kredietverstrekkers werken met een minimaal en een maximaal bedrag dat u kunt lenen. Hoeveel zakelijk geld u kunt lenen, hangt van een aantal factoren af. Allereerst zal de geldverstrekker bekijken wat de omzet van uw onderneming is en hoe hoog uw aflossingsverplichting maximaal kan zijn. Daarnaast is belangrijk om niet te veel geld te lenen. Leen wat u nodig heeft en leen niet veel meer. Zo blijven uw aflossingsverplichtingen voor uw bedrijfslening haalbaar.

Het opstellen van een contract

Wanneer u een bedrijfslening afsluit, krijgt u een uniek contract dat helemaal past bij uw situatie. In het contract worden over het algemeen de onderstaande punten opgenomen.
(Klik op de blokken om de bijpassende tekst te zien)

 • rentebedrag

  Hoogte rentebedrag

 • rentepercentage

  Rente percentage

 • rentevaste periode

  Looptijd rentevaste periode

 • totale looptijd

  Totale looptijd van de bedrijfslening

 • opname regeling

  Opnameregeling

 • aflossingsregeling

  Aflossingsregeling

 • onderpand specificaties

  Onderpand specificaties

 • Hoogte rentebedrag

  Hoogte rentebedrag: vanzelfsprekend staat dit voor de hoogte van het bedrag dat u heeft afgesproken met de renteverstrekker. Controleer altijd goed of het juiste rentebedrag is opgenomen in het contract, want zo weet u zeker dat u niet zomaar voor verrassingen komt te staan. Maar waaruit is de rente eigenlijk opgebouwd? We lichten het kort toe:

  1. Basisrente: dit zijn de kosten voor het inkopen van geld op de geldmarkt. Om deze reden wordt de basisrente ook wel marktrente genoemd.
  2. Kapitaalkosten: het is belangrijk dat een zakelijke lening financier altijd een kapitaalbuffer heeft. Hiervoor moeten dus kosten worden gemaakt.
  3. Marge: dit is de winst die de verstrekker maakt. Vaak wordt een deel van de winst geïnvesteerd in het bedrijf, terwijl het andere deel wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de verstrekker.
  4. Operationele kosten: het personeel, de systemen, het kantoor en andere vaste kosten moeten natuurlijk ook worden betaald.
  5. Risicokosten: ook voor de verstrekkers is het een risico om in zee te gaan met een ondernemer. Om zich tegen dit risico in te dekken, worden er risicokosten meegenomen in het rentepercentage. De hoogte van de risicokosten hangen samen met het risicoprofiel van uw onderneming. Om dit in te schatten, kijkt een verstrekker altijd naar de financiële gezondheid van de ondernemer. Daarbij geldt: hoe beter u er op financieel gebied voor staat, hoe hoger de kans dat u de bedrijfslening zal terugbetalen. Dit zorgt weer voor minder risicokosten.
 • Rentepercentage

  Een ander belangrijk punt in uw contract is het afgesproken rentepercentage. Dit staat voor de hoogte van de rente uitgedrukt in procenten. Ook bij dit punt is het belangrijk dat u goed checkt of het percentage klopt. De hoogte van de rente wil nog weleens verschillen, dus controleer daarom altijd goed dat het juiste percentage staat aangegeven in het contract dat u heeft afgesproken met de verstrekker.

 • Looptijd rentevaste periode

  Dit staat voor de periode waarvoor het door u te betalen rentetarief vaststaat. Staat er in uw contract dat u een rentevaste periode heeft van 5 jaar? Dan houdt dit in dat u en de verstrekker van de lening een bepaald rentetarief zijn overeengekomen dat u over een periode van vijf jaar zult betalen. Het is gebruikelijk dat u gedurende de looptijd een vaste rente heeft. Echter, er zijn ook verstrekkers die een variabele rente aanbieden. Dit wil zeggen dat u de rente kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. De rente op een zakelijke lening is fiscaal aftrekbaar. Bekijk altijd goed of er in uw contract een vaste of een variabele rente is afgesproken.

 • Totale looptijd van de bedrijfslening

  De totale looptijd van de lening staat voor de tijdsduur van de lening die u aangaat. Bij het aangaan van de lening belooft u dat het geleende geld binnen deze periode wordt terugbetaald. Let erop dat iedere verstrekker andere looptijden aanbiedt.

 • Opnameregeling

  Wilt u het geld dat u leent gedeeltelijk of in totaal opnemen? Als u bijvoorbeeld een nieuwe vestiging wilt openen en hiervoor geld nodig heeft om bijvoorbeeld inventaris aan te schaffen, kan het een goed idee zijn om het geld in totaal op te nemen. Wilt u investeren in uw bedrijf, maar wilt u dit in stappen doen? Kies er dan voor om het geld gedeeltelijk op te nemen. U kunt in dit geval met de verstrekker afspreken in welk termijn u het geld wilt ontvangen.

 • Aflossingsregeling

  Afhankelijk van de hoogte van het rentebedrag en de looptijd van de bedrijfslening staat in de aflossingsregeling aangegeven hoeveel geld u moet aflossen in welk termijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u elke maand een vast bedrag moet terugbetalen om zo uw lening af te lossen.

 • Onderpand specificaties

  Bij een zakelijke lening is er soms sprake van onderpand of waarborg. Dit is een bepaalde zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Wanneer iemand geld leent van een financier, kan de financier het geld opeisen als de lener zijn verplichtingen niet nakomt. Dit is dus een erg belangrijk punt om naar te kijken wanneer u een contract voor uw zakelijke lening laat opstellen.

Voordelen

Let er altijd goed op dat alles contractueel in orde is. Als dit het geval is, zitten er veel voordelen verbonden aan zakelijk lenen. Met een bedrijfslening kunt u bijvoorbeeld een bedrijf oprichten, uw huidige bedrijf uitbreiden, een nieuwe inventaris aanschaffen, innoveren en ga zo maar verder. U leent niet voor niets geld; u heeft immers een doel. Met het geleende geld kunt u uw doel bereiken, mits u alles natuurlijk op een juiste manier aanpakt. Daarom is het essentieel dat u een weloverwogen plan opstelt. Wanneer u dit doet, zult u doorgaans geen problemen ondervinden met het aflossen van de bedrijfslening. Dit kan immers met de winst van uw bedrijf.

Een ander voordeel is dat een zakelijke lening vele malen goedkoper is dan wanneer u een boeterente heeft op uw zakelijke creditcard. Dit ontvangt u wanneer u aan het einde van de maand uw geld niet op tijd heeft afgelost. U betaalt al gauw zo’n 14% boeterente en de rente op een openstaande lening is dan al gauw een stuk voordeliger voor u als ondernemer.

Risico’s

Natuurlijk zitten er ook altijd risico’s verbonden aan het afsluiten van een zakelijke lening. Vergeet dit niet. Heeft u bijvoorbeeld privé schulden of financiële verplichtingen? Dan wordt er vaak een beroep gedaan op uw privévermogen en -bezittingen. Heeft u een bedrijfslening gekregen zonder BKR-toetsing en kunt u uw aflossingsverplichtingen niet nakomen? Dan kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen. Het is dus van groot belang dat u altijd goed nadenkt voordat u een overeenkomst aangaat voor zakelijk lenen. Het is altijd een risico om een lening af te sluiten, dus bedenk altijd goed van tevoren in hoeverre dit risicovol is voor u.

Wanneer krijg ik mijn geleende bedrag?

Als u een aanvraag indient bij een bank of een kredietverlener, wordt deze doorgaans binnen een dag of hooguit enkele dagen beoordeeld. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u in de meeste gevallen binnen 24 uur over het door u aangevraagde bedrag beschikken. Soms wil een verstrekker meer informatie ontvangen, zoals een ondernemingsplan of dergelijke. Hierdoor kan het langer duren tot het geleende bedrag wordt uitgekeerd. Wees u zich hier dus van bewust.

Samenvoegen

Heeft u momenteel al bedrijfsleningen afgesloten bij verschillende verstrekkers? U moet dan oppassen dat u het overzicht niet verliest. Een oplossing is om de leningen samen te voegen. Naast dat u zo een stuk meer overzicht heeft, kunt u in de meeste gevallen ook nog eens veel geld besparen door de scherpe rentes. Let erop dat u goed let op de geldende algemene voorwaarden. Er kan namelijk een boeterente worden opgelegd van maximaal 1%. Niet alle verstrekkers rekenen boeterentes; bij sommige partijen kunt u boetevrij aflossen. Kijk hier dus altijd goed naar.

Betaalt u momenteel een te hoge rente voor uw huidige lening? Dat is zonde, want u kunt veel geld besparen door uw lening over te sluiten. In veel gevallen is dit mogelijk, mits u natuurlijk aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer u uw lening wilt oversluiten, sluit u een lening af bij een andere verstrekker. De nieuwe partij lost de huidige lening volledig voor u af. Voordat u overgaat tot het oversluiten van een lening, is het altijd belangrijk dat u de algemene voorwaarden goed leest. Uw oude verstrekker kan een boeterente van maximaal 1% rekenen. Hierdoor is een zakelijke lening oversluiten dus niet altijd de goedkoopste oplossing, ook al is de rente bij de andere partij nog zo aantrekkelijk. Controleer dit dus altijd goed van tevoren bij het berekenen van een zakelijke lening

Zakelijke lening zzp

Bent u zzp’er en op zoek naar een zakelijke lening? Dit kan alleen als u al staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Geld lenen als zzp’er kan soms lastig zijn, maar het is niet onmogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat een zelfstandig ondernemer vaak geen vast inkomen heeft en er daarom een groter risico aan lenen verbonden zit. Echter, er zijn wel mogelijkheden om aan een zzp lening te komen. Wij begrijpen dat iedereen de kans moet krijgen voor een bedrijfslening zzp en vertellen u daarom ook graag wat alle regels zijn voor geld lenen als zzp’er.

 • Allereerst is het belangrijk dat u het aanbod goed met elkaar vergelijkt

  Via onze website kan dit erg eenvoudig. Het enige wat u moet doen is uw wensen invullen. Daarna komen de financiers in beeld die voldoen aan uw wensen en eisen. Er rollen vaak verschillende aanbieders uit de zoekfunctie, dus lees goed wat elke aanbieder te bieden heeft om zo een weloverwogen keuze te maken.

 • Het is belangrijk dat u niet meer geld dan nodig leent

  U kent de bekende leus ‘geld lenen kost geld’ vast wel. Dit leus is niet voor niets zo bekend. Al het geld dat u leent, moet immers ook allemaal met rente worden terugbetaald. Kies daarom altijd voor een lening die precies aansluit op de behoefte. Vraag van tevoren offertes aan om zo precies inzichtelijk te krijgen hoeveel geld u nodig heeft voor het verbouwen van uw pand, het openen van een nieuw pand of het aanschaffen van een nieuwe inventaris of dergelijke.

 • Let altijd goed op het rentepercentage van de verstrekker

  Daarbij is het ook altijd goed om te letten op eventuele addertjes onder het gras. Zo klinkt een lage rente erg aantrekkelijk, maar dit kan een tijdelijke aanbieding zijn. Wees u zich hier dus goed van bewust.

 • Denk goed na over de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen

  Aan de hand hiervan kunt u bepalen wat de looptijd van de lening moet zijn. In sommige gevallen ziet u vaak al gauw resultaat na het investeren van geld in uw bedrijf of dergelijke. In andere gevallen zal het langer duren tot u uw investering terugziet. Speel hierop in door goede afspraken te maken met de financier. Een langere looptijd kan voor u als ondernemer soms veel opleveren.

 • Het is belangrijk om goed te letten op de boeteclausule

  Dit is een extra prikkel waardoor u zich als ondernemer aan de afspraken houdt om het geleende geld terug te betalen. Het niet nakomen van een afspraak zorgt voor een boete. Mocht u bijvoorbeeld vervroegd willen aflossen, dan is het fijn dat hier zo min mogelijk kosten voor in rekening worden gebracht. Dit kan erg veel geld schelen.

 • Het geld lenen voor een bedrijf blijft te allen tijde een risico

  U weet immers nooit hoe het loopt. Toch is het wel belangrijk dat u zo zeker mogelijk bent van uw zaak.

Tips bij het afsluiten van een zakelijke lening

Wilt u ook graag een zakelijke lening aanvragen? Wij hebben een aantal tips voor u om het vinden van een geschikte lening een stuk makkelijker te maken.

Welke verstrekker past bij u?

Zoals we al hebben aangegeven, verschilt het voor iedere onderneming bij welke verstrekker het best zakelijk geld kan worden geleend. Wij maken het graag voor u gemakkelijker en daarom kunt u via onze website snel en gemakkelijk vinden welke verstrekker het beste bij u als ondernemer past. Maak gebruik van de handige zoekoptie. Geef aan wat het leenbedrag is dat u ongeveer wilt betalen en wat de looptijd daarvan moet zijn. Vul de doorlooptijd in en geef aan of u nog eventueel andere wensen heeft, zoals boetevrij aflossen. Wanneer u dit heeft gedaan, verschijnen de aanbieders in beeld die matchen met uw eisen. Uiteraard staat de hoogte van de rente bij de aanbieders aangegeven. Ook ziet u een cijfer dat weergeeft hoe andere ondernemers de bank of kredietverlener beoordelen. Let erop dat de goedkoopste partij niet altijd de beste is voor u. Lees dus altijd goed de voorwaarden door, zodat u zeker kunt zijn van wat u kunt verwachten als u geld wilt lenen voor uw bedrijf.

Wanneer u een geschikte partij heeft gevonden, wordt u via onze website doorgestuurd naar de website van de verstrekker. Het aanvragen van een zakelijke lening doet u dus rechtstreeks. Wij zijn geen tussenpartij, maar enkel een partij die de verschillende aanbieders naast elkaar zet. Bekijk altijd goed wat de voorwaarden zijn van de verstrekker en lees u altijd goed in voordat u een contract afsluit. Bent u tevreden met de verstrekker? Dan is het tijd om uw aanvraag in te dienen. Controleer uw gegevens altijd goed. Nadat u uw aanvraag heeft verzonden, verschilt het per partij hoe snel u een reactie krijgt. Sommige aanbieders vermelden online dat u binnen 24 uur na uw aanvraag al uw geld ontvangt. Let erop dat dit niet het geval is bij elke partij, dus kijk altijd goed naar de voorwaarden en houdt er rekening mee dat het ontvangen van het geld altijd om bepaalde redenen kan vertragen. Zo kan het altijd voorkomen dat een financier nog bepaalde papieren van u nodig heeft. Dit is dus goed om in uw achterhoofd te houden. Heeft u nog bepaalde vragen of wilt u gewoon meer weten over het afsluiten van een zakelijke lening? Neem dan altijd contact op met de verstrekker die u op het oog heeft. De specialisten staan voor u klaar en helpen u verder, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Kosten

Uiteraard zitten er ook altijd kosten verbonden aan het afsluiten van een zakelijke lening. Aangezien elke situatie anders is en de rente van de aanbieders verandert en verschilt, kunnen wij u niet precies zeggen wat de kosten zijn. Wilt u toch inzichtelijk hebben met welke kosten u rekening moet houden? Wij hebben een handig rekenvoorbeeld voor u opgesteld, zodat u dit precies kunt berekenen:

 • Allereerst heeft u te maken met een afsluitprovisie. Dit is het bedrag dat de financier in rekening brengt voor het afsluiten van de zakelijke lening. De afsluitprovisie bedraagt meestal tussen de 2% en 3% van het leenbedrag.

 • Voor een lening betaalt u altijd rente, oftewel het percentage dat u moet betalen over het vastgestelde bedrag dat u wilt lenen. Dit verschilt per aanbieder, dus bekijk altijd per aanbieder wat de hoogte van de rente is.

 • Neemt u niet meteen het gehele bedrag op? Dan moet u hiervoor een rentevaste premie betalen. Deze is meestal wel lager dan de rente die over het opgenomen bedrag wordt betaald.

 • Heeft u de mogelijkheid om een deel van de schuld vervroegd af te lossen? Let erop dat vervroegd aflossen in sommige gevallen kan leiden tot een boete die u moet betalen. Dit staat altijd in het contract beschreven, dus kijk hier goed naar.

 • Soms is het noodzakelijk dat er aanpassingen worden gedaan in het contract. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen de zakelijke situatie. Houd u er wel rekening mee dat hier in veel gevallen extra kosten mee gemoeid zijn.

 • Ook zitten er extra kosten verbonden aan het oversluiten van een lopende verplichting. Heeft u bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een openstaand saldo op een doorlopend krediet? Dan kunt u dit oversluiten naar een bedrijfskrediet. Let er goed op dat dit dus wel extra kosten met zich meebrengt. Het verschilt per financier hoe hoog de kosten zijn.

Bekijk de aanbieders

 • 💵 Wanneer krijg ik mijn geleende bedrag?

  Als u een aanvraag indient bij een bank of een kredietverlener, wordt deze doorgaans binnen een dag of hooguit enkele dagen beoordeeld. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u in de meeste gevallen binnen 24 uur over het door u aangevraagde bedrag beschikken. Soms wil een verstrekker meer informatie ontvangen, zoals een ondernemingsplan of dergelijke. Hierdoor kan het langer duren tot het geleende bedrag wordt uitgekeerd. Wees u zich hier dus van bewust.

 • ⚖️ Welke verstrekker past bij u?

  Voor iedere onderneming verschilt bij wie er het beste zakelijk geld kan worden geleend. Wij maken het graag voor u gemakkelijker en daarom kunt u via onze website snel en gemakkelijk vinden welke verstrekker het beste bij u als ondernemer past.

 • Is het mogelijk om mijn zakelijke lening over te sluiten?

  Wanneer u uw lening wilt oversluiten, sluit u een lening af bij een andere verstrekker. De nieuwe partij lost de huidige lening volledig voor u af. Voordat u overgaat tot het oversluiten van een lening, is het altijd belangrijk dat u de algemene voorwaarden goed leest. Uw oude verstrekker kan een boeterente van maximaal 1% rekenen. Hierdoor is een zakelijke lening oversluiten dus niet altijd de goedkoopste oplossing, ook al is de rente bij de andere partij nog zo aantrekkelijk. Controleer dit van tevoren dus altijd goed bij het berekenen van een zakelijke lening.

 • 📝 Betaal ik een boete als ik extra aflos?

  Niet alle verstrekkers rekenen boeterentes; bij sommige partijen kunt u boetevrij aflossen. Kijk hier dus altijd goed naar.

Onafhankelijk

Zakelijkgeld.nl is een onafhankelijke partij. Dit houdt in dat wij geen partij kiezen en wij eerlijk voor u op een rij zetten wat de verschillende verstrekkers aanbieden. Zo weet u precies welke aanbieder het beste bij u past. Aangezien rentepercentages en voorwaarden kunnen veranderen, houden we deze wijzigingen goed in de gaten en werken we dit bij op onze website, zodat u niet onverwachts voor verrassingen komt te staan.

Conclusie

Het aanvragen van een zakelijke lening is een serieuze zaak. Het is vaak iets waar u voor een langere tijd aan vastzit, dus denk goed na wat u doet en met wie u in zee gaat. Neem eventueel contact op met een adviseur om zo beter voor ogen te hebben of het slim is om inderdaad een zakelijke lening aan te vragen. Verdiep u goed in de verschillende mogelijkheden en bekijk welke partij het beste bij u past. Stel altijd een plan op en gun uzelf hier ook voldoende tijd voor. Op deze manier kunt u op een overtuigende manier een financiering krijgen voor uw bedrijf, waar u zo veel mogelijk profijt van kunt hebben.

Overige vragen

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp