Factoring vergelijken

Top 3 Aanbieders

Omdat facturen altijd achterlopen op geleverde producten of diensten, komt het wel eens voor dat kosten betaald moeten worden voordat het geld daarvoor binnen is. U kunt uw debiteuren immers niet dwingen om eerder te betalen dan de termijn die voor uw facturen is overeengekomen. Wat nu? Om een dergelijk tekort in uw financiering op te vangen, kunt u gebruik maken van factoring. Bij factoring schiet een gespecialiseerd bedrijf openstaande facturen voor, en neemt eventueel ook uw debiteurenportefeuille over — tegen een kleine vergoeding.

Invoice

InvoiceFinance is een nieuwe partij die u helpt bij het financieren van uw onderneming door factoring, maar doet dat net even anders dan anderen. Als u uw debiteurenbeheer uitbesteedt aan InvoiceFinance, blijven we facturen uit naam van uw eigen onderneming verstuurd worden. 85% van het factuurbedrag wordt direct overgemaakt. De bijdrage voor InvoiceFinance rekent, is gebaseerd op 1% van het factuurbedrag. De rest van het factuurbedrag ontvangt u zodra de klant de factuur heeft voldaan.

cs factoring

CS Factoring is een landelijk opererende factormaatschappij. Hier krijgt u een zeer hoog percentage van uw openstaande facturen al binnen een werkdag, afhankelijk van onder andere uw factuurtermijn. Bij CS krijgt u tot wel 97% van uw factuurbedrag meteen uitbetaald. U betaalt wel €275 kosten eenmalig om uw factoring bij CS te beginnen. Daarnaast vraagt CS Factoring € 4,75 verwerkingskosten per factuur. U kunt uw debiteurenbeheer en incasso volledig uitbesteden aan CS factoring.

das factoring logo

DAS Factoring is een onderdeel van DAS, een gerenommeerde juridische en financiële dienstverlener. DAS Factoring betaalt 85% van het bedrag aan uitstaande facturen binnen één werkdag. De overige 15% minus de ingehouden kosten ontvangt u als de betreffende klant de factuur heeft betaald. DAS Factoring kan desgewenst het debiteurenbeheer en de incasso van uw facturen overnemen. Daarnaast is DAS gespecialiseerd in de verzekerings- en juridische aspecten van het debiteurenrisico.

Informatie over factoring

Iedere onderneming heeft te maken met debiteurenbeheer en cashflow. In een optimaal scenario betalen uw debiteuren hun facturen voordat u uw eigen kosten moet voldoen (zoals uw crediteuren). Maar wat nu als dat niet gebeurt? Ook als u de uitstaande vorderingen op uw debiteuren niet op tijd binnen hebt, zult u toch aan uw eigen betalingsverplichtingen moeten voldoen. Die moet u dan op een of andere manier zien te financieren. Factoring is dan een goede oplossing, omdat u zo geen extra banklening aantrekt voor uw financiering. Bovendien kan factoring een goede manier zijn om uw debiteurenbeheer te stroomlijnen.

Factoring als financiering

De traditionele wijze van factoring is in principe een financiering waarbij de hoogte van het krediet wordt bepaald door uw uitstaande debiteurenportefeuille. Het is dus een lening waarbij u nog steeds zelf de risico’s draagt. De kosten van dit krediet bedragen meestal een percentage van uw omzet. Dit percentage is niet hoog: tussen de 0,1 en 1 procent is redelijk gangbaar. Deze vorm van factoring wordt vooral aangeboden door banken en dochterondernemingen van banken, en voldoet als zodanig aan strenge regelgeving.

American factoring

De Amerikaanse definitie van factoring, die ook steeds meer in Nederland voorkomt, is iets anders. Hierbij worden uw openstaande facturen niet voorgefinancierd, maar echt overgenomen door een derde partij. Dat betekent dat de partij dan ook het risico overneemt dat bij uw openstaande facturen hoort, alsmede het invorderingsproces. Daar horen meestal ook iets hogere kosten bij dan alleen financiering: deze liggen meestal tussen de 3 en 6 procent. Partijen die deze vorm van factoring aanbieden, zijn niet aan een bank gelieerd, en er gelden minder strenge regels. U kunt ervoor kiezen om uw hele debiteurenbeheer uit te besteden, maar het is ook vaak mogelijk om losse facturen in te dienen.

Vier kernpunten van factoring

Wat factoring dus in het kort voor uw onderneming kan doen, is samen te vatten in de volgende vier pijlers: 1. Financiering op basis van uw debiteurenportefeuille; 2. Beheer van uw debiteurenportefeuille; 3. Risico-overdracht/kredietverzekering van uw debiteuren; 4. Debiteurenadministratie. Zoals u ziet, zijn er dus nog veel meer aantrekkelijke voordelen: u hoeft zelf niet meer bij te houden wanneer welke debiteur, welke factuur moet betalen, en eventueel erachter aangaan. Dat doet de factormaatschappij dan ook voor u. De keuze is meestal aan u hoeveel hiervan u wilt uitbesteden aan een factormaatschappij.

Debiteurenbeheer

Wat houdt debiteurenbeheer precies in? Naast het feit dat u allerlei administratie moet bijhouden van uw debiteuren (zoals contactgegevens), moet u ook bijhouden welke facturen door welke debiteuren betaald moeten worden, en wanneer. Daarvoor moet u precies bijhouden welke diensten voor welke tarieven geleverd zijn aan wie. En u moet het risico incalculeren dan sommige debiteuren misschien niet (op tijd) kunnen betalen. Daar hoort ook het versturen van aanmaningen bij, en eventueel nabellen. Een vervelende klus, maar met factoring besteedt u het werk én het risico van niet betalende debiteuren uit.

Rekenvoorbeeld

Vergelijken van factoring is een ingewikkelde zaak, omdat zowel de geleverde diensten als de tarieven uiteen kunnen lopen op basis van een veelheid aan factoren. De specifieke omstandigheden van uw onderneming, jaarlijkse omzet, openstaande facturen, kredietwaardigheid van uw debiteuren, eventuele achterstallige betalingen, betaaltermijn van uw facturen en hoeveel u direct betaald krijgt, zijn van invloed op de kosten die factoring voor uw onderneming kunnen betekenen.

In het voorbeeld gaan we uit van jaaromzet als bepalende factor, omdat we op basis hiervan de top 3 aanbieders van factoring kunnen vergelijken. De omzet geldt traditioneel als belangrijker dan het factuurbedrag voor factoring. Daarnaast hebben we twee scenario’s tegen elkaar afgezet: een met meer omzet, een uitgebreidere debiteurenportefeuille en 30 dagen betaaltermijn; de andere met de helft omzet, een kleinere debiteurenportefeuille en 60 dagen betaaltermijn. Zo is het gemakkelijker om de aanbieders van factoring met elkaar te vergelijken.
Dit overzicht is natuurlijk verre van compleet, en alleen bedoeld als grove indicatie van standaardkosten waaraan u kunt denken bij factoring. Het is in de eerste plaats alleen een overzicht van de financieringskosten — expliciete kosten voor kredietverzekering en debiteurenbeheer zijn hier buiten beschouwing gelaten. Om een goede totaalindruk te krijgen, zal het noodzakelijk zijn bij contact op te nemen met iedere afzonderlijke factormaatschappij, en hun vrijblijvende offertes naast elkaar te leggen.

CS Factoring< DAS Factoring InvoiceFinance
Jaaromzet excl. BTW € 500.000 € 500.000 € 500.000
Debiteurenportefeuille Veel debiteuren / laag risico Veel debiteuren / laag risico Veel debiteuren / laag risico
Betaaltermijn 30 dagen 30 dagen 30 dagen
Jaarlijkse kosten € 9500 € 3768 € 10000
Jaaromzet excl. BTW € 250.000 € 250.000 € 250.000
Debiteurenportefeuille Weinig debiteuren / gemiddeld risico Weinig debiteuren / gemiddeld risico Weinig debiteuren / gemiddeld risico
Betaaltermijn 60 dagen 60 dagen 60 dagen
Jaarlijkse kosten € 12250 € 5459 € 7500

Veelgestelde vragen

Wat kost factoring?

De kosten van factoring hangen af van of u alleen uw facturen laat financieren, of dat u ook gebruik maakt van uitgebreidere dienstverlening, zoals debiteurenbeheer, risico-overname en (bijvoorbeeld) gepersonaliseerde facturen. Zo ontstaat een ingewikkelde som, waarin factormaatschappijen zelf het meest inzicht kunnen bieden. Gelukkig zijn deze meestal erg transparant hierover. Als vuistregel kunt u aanhouden dat alleen financiering tussen de 0.1% en 1% van de factuurbedragen waarover het gaat, zal kosten. Wilt u het uitgebreider, dan betaalt u al gauw tussen de 3% en de 6%.

Wat bepaalt de hoogte van de kosten van factoring?

Factormaatschappijen hebben verschillende manieren om de hoogte van de kosten te bepalen, en soms zijn deze flexibel, afhankelijk van u specifieke omstandigheden. Het kan dus even een rekensommetje opleveren, maar de meeste factormaatschappijen zijn erg transparant. In het kort telt niet alleen de waarde van uw uitstaande facturen mee, maar bijvoorbeeld ook de kredietwaardigheid van uw klanten en mogelijk ook van uw eigen onderneming (factoring is immers financiering), en de betalingstermijn van uw facturen.

Controleert een factormaatschappij mijn klanten op kredietwaardigheid?

Zeker als een factormaatschappij het debiteurenrisico overneemt, wil deze natuurlijk weten wat de kredietwaardigheid is van uw belangrijkste debiteuren. Daarom zal de factormaatschappij van tevoren een creditcheck uitvoeren voor deze debiteuren. Uw klant zal hier niets van merken, ongeacht de uitkomst. Een kredietcheck door een factormaatschappij is meestal snel en betrouwbaar uitgevoerd, dus voor u zit er in principe geen vertraging in wanneer u de factuurbedragen ontvangt.

Wat als mijn klant te laat of niet betaalt?

Dan hangt het ervan af welke vorm van factoring u gebruikt. Bij traditionele factoring bent u zelf verantwoordelijk voor de incasso van uw facturen, en de daarbij horende risico’s en kosten. Een partij als Invoice Finance kan u echter wel doorverwijzen. Een factormaatschappij als DAS Factoring neemt het incasseren van uw facturen wel over en/of kan optreden als kredietverzekeraar, maar daar horen meestal ook aparte tarieven bij.

Kan ik ook afzonderlijke facturen laten factoren?

Vaak wel. Als u traditionele factoring kiest bij een bank, of kiest voor een dienstverlening zoals bij Invoice Finance, dan houdt u zelf de regie over uw debiteurenbeheer. Dan is het meestal geen probleem om afzonderlijke facturen in te dienen voor factoring. Als de factormaatschappij uw hele debiteurenbeheer uitvoert, is het gemakkelijker om dit niet te doen.

Waarom kiezen voor factoring in plaats van andere kredietvormen?

Factoring heeft een aantal voordelen ten opzichte van financiering, zoals een rekening-courantkrediet, een zakelijke lening of crowdfunding. Ten eerste hoeft u vaak minder verantwoording af te leggen. Er staat als ‘onderpand’ een uitstaande debiteurenportefeuille tegenover, en u hoeft meestal niet aan te geven wat uw financieringsdoel is. Ten tweede kunt u factoring flexibel inzetten. U kunt er uw crediteuren mee betalen of investeren, afhankelijk van uw behoefte. Ten slotte neemt u bij factoring niet alleen maar een financiering af, maar ook een flink stuk dienstverlening in de vorm van incasso en debiteurenbeheer.

Vraagt een factormaatschappij om een (eerste) pandrecht?

Meestal wel. Omdat een factormaatschappij een geldverstrekker is, wil deze toch een pand als zekerheidsstelling, om het risico van de financiering af te dekken. Als dit een openbaar pandrecht is, bent u verplicht dit te melden aan uw debiteuren, meestal door een vermelding op de factuur. Sommige partijen nemen echter genoegen met een stil pandrecht.

Kan ik bij Factoring nog wel zelf facturen versturen?

Dat hangt ervan af. Een factormaatschappij als InvoiceFinance bemoeit zich niet met uw facturen, en uw klanten betalen nog steeds op uw eigen bankrekening. Hier merkt de klant dus niets van het feit dat u factoring gebruikt. Maar het komt vaak voor dat een factormaatschappij het innen van facturen helemaal overneemt, en daar eigen administratie en bankrekening voor gebruikt.

Wat denken mijn klanten wel niet van factoring?

Factoring is een gangbare praktijk, zeker in de business-to-businessmarkt, waar lange betaaltermijnen ook nog eens gebruikelijker zijn. Klanten zullen dus niet meteen denken dat u in financiële nood verkeert als ze zien dat u gebruik maakt van factoring. Het is zeer geaccepteerd en professioneel om de rompslomp van uw debiteurenbeheer uit te besteden, en uw cashflow te verbeteren door factoring.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor factoring?

Dat verschilt per factormaatschappij. Een logische voorwaarde is natuurlijk wel dat u achteraf facturen verstuurt naar uw debiteuren. Het gaat dan bijna altijd om een factuur voor een compleet product of dienst, deel-of termijnfacturen zijn zelden te factoren. Naast deze voorwaarde hebben veel factoringbedrijven eisen aan uw omzet en/of de hoeveelheid facturen die u maandelijks verstuurt. De meeste partijen voeren alleen factoring uit voor business-to-business, maar soms is het ook mogelijk om aan consumenten gestuurde facturen te factoren.

Zitten er ook nadelen aan factoring?

Factoring is niet altijd de meest geschikte vorm van financiering. Ten eerste is het maximale krediet wat u ermee kunt verkrijgen meestal direct gerelateerd aan uw omzet of facturen, en dus daardoor beperkt. Bij traditionele factoring hebt u bovendien het nadeel dat u nog steeds zelf het risico draagt dat uw debiteuren niet (op tijd) betalen, en de daarbij horende rompslomp. Bovendien kan factoring, als u een lagere omzet en/of factuurbedragen hebt, relatief duurder uitvallen dan andere vormen van financiering.

Waar komt factoring vandaan?

Factoring is een praktijk die al zo oud is als er monetaire economieën bestaan. Anders dan andere financieringen, is factoring van nature sterk verbonden met de levering van goederen (en/of diensten), en hierdoor nauw verwoven met de financiering van handelsondernemingen. Niet verrassend was het eerst een belangrijk onderdeel van overzeese handel, toen geld en goederen nog lang fysiek onderweg waren. Factoring heeft nog altijd als sterk punt dat het de cashflow van een onderneming verbetert, terwijl deze onderneming in afwachting is van uitstaande facturen.

Ik ben ZZP’er/mkb’er. Is factoring iets voor mij?

Traditionele factoring, dus de voorfinanciering van uw openstaande facturen als krediet waarvan u zelf het risico draagt, is doorgaans meer iets voor grotere ondernemingen. Dat komt omdat het een vorm van vreemd vermogen is, en er veel regelgeving en uitvoering bij komt kijken. Als u echter in zee gaat met een partij die ook het debiteurenbeheer en risico overneemt (American factoring dus), dan kunt u er veel profijt bij hebben, voor een relatief geringe vergoeding. U hebt minder gedoe en uw geld altijd op tijd binnen.