Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

ZZP Lening Aanvragen

Wilt u als zzp’er geld lenen? Heeft u een startkapitaal nodig om uw bedrijf van de grond te krijgen? Via Zakelijkgeld.nl kunt u eenvoudig en snel aanbieders van ZZP leningen met elkaar vergelijken. Als zzp’er kan het soms lastig zijn om een lening af te sluiten. Banken stellen diverse eisen en voorwaarden voordat zij een lening verstrekken. Door de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, ziet u in één oogopslag wat de verschillende opties zijn wat betreft rente en het maximaal te lenen bedrag als zzp’er. Kies voor de lening die het beste bij uw persoonlijke situatie past en sluit een zzp lening af tegen de laagste rente.

het vergelijken van een zakelijke lening zzp

Wat zijn de opties?

Voor een zelfstandig ondernemer zijn er verschillende opties om geld te lenen. Zakelijkgeld.nl raadt aan om alle aanbieders goed met elkaar te vergelijken. Op deze manier komt u erachter welke manier van geld lenen het beste bij uw persoonlijke situatie past. Bovendien kan het vergelijken van de diverse aanbieders van een zzp lening enorm lonen en leent u zo geld tegen de laagste rente. Voordat u een lening afsluit, gaat u voor uzelf de volgende punten na:

 • Waarvoor wilt u geld lenen? Waar gaat u het geld voor gebruiken?
 • Hoeveel geld wilt u lenen? En hoeveel kosten komen daarbij kijken?
 • Past een lening of een krediet het beste bij uw situatie?
 • Wie zijn de verschillende aanbieders? En welke voorwaarden hanteren zij?
 • Welke looptijd past het beste bij uw situatie? Welke aflossingsverplichtingen zijn voor u haalbaar?

Door bovenstaande vragen voor uzelf duidelijk te hebben, bent u goed voorbereid om een financieringsaanvraag te doen. Het is belangrijk dat de geldverstrekker uw aanvraag serieus neemt en potentie ziet om in uw bedrijf te investeren. Wees in dit proces altijd eerlijk en transparant.

Startende zzp’ers

Zoals hierboven al even genoemd is, kan het voor een zzp’er lastig zijn om geld te lenen. Dit komt omdat banken strenge eisen stellen voordat zij aan iemand een lening verstrekken. Banken willen er namelijk zeker van zijn dat het uitgeleende bedrag plus de rente terugbetaald wordt. Als startende ondernemer heeft u nog weinig zekerheden te bieden. Hierdoor kunt u niet overal terecht om geld te lenen. Toch zijn er meerdere opties voor startende ondernemers om geld te lenen. Op Zakelijkgeld.nl kunt u deze verschillende mogelijkheden met elkaar vergelijken.

Stichting Bureau Krediet Registratie

Wat zijn de voorwaarden?

Als zzp’er kunt u niet zomaar een bedrijfslening afsluiten. Banken stellen namelijk een aantal essentiële voorwaarden voordat zij uw financieringsaanvraag in behandeling nemen. Een belangrijk punt om rekening mee te houden is de BKR-toetsing. De stichting Bureau Krediet Registratie registreert alle leningen die in Nederland worden afgesloten. Door middel van een BKR-toetsing zijn geldverstrekkers ervan op de hoogte of iemand bijvoorbeeld al een persoonlijke lening heeft en/of er betalingsproblemen zijn. Voordat een geldverstrekker een BKR-toetsing mag uitvoeren, moet u hiervoor toestemming geven. Het is aan te raden om deze BKR-toetsing te laten doen, omdat het BKR ervoor zorgt dat uw schulden niet te hoog oplopen. Wilt u geld lenen zonder BKR-toetsing? Dat is mogelijk bij aanbieders die niet zijn aangesloten bij het BKR of die geen toetsing doen. Op deze manier kunt u – ondanks een negatieve BKR-registratie – toch geld lenen. Houd hierbij altijd het risico van geld lenen in de gaten. Het kan voorkomen dat u niet meer aan de aflossingsverplichtingen kunt voldoen en er aanspraak op uw privébezittingen kan worden gemaakt. Let daarom altijd goed op, want geld lenen kost geld.

ZZP lening en jaarcijfers

Wat heeft u nodig?

Wanneer u bij een geldverstrekker aanklopt voor de financiering van uw bedrijf, zal deze u niet zomaar geld lenen. De bank wil weten waarom u geld wilt lenen, waar u het geld voor gaat gebruiken en of u in staat bent om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Veel financieringsmaatschappijen zullen daarom om de jaarcijfers van uw onderneming vragen. Aan de hand van deze cijfers kunnen zij inschatten of het veilig is om in uw bedrijf te investeren. In de meeste gevallen wordt er gevraagd om 1 of 2 opeenvolgende jaarrekeningen te overleggen. Als startende zzp’er – die net is begonnen met een eigen onderneming – bent u niet in staat om aan deze eis te voldoen. Wilt u toch een financieringsaanvraag doen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat u kunt aantonen dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bovendien kan een goed ondernemingsplan u helpen om de geldverstrekker ervan te overtuigen om aan u een lening te verstrekken.

ZZP Lening op maat

Geld lenen voor uw eigen onderneming?

Wilt u geld lenen voor uw eigen onderneming? Dan is dit altijd een lening op maat. U leent een bedrag dat perfect aansluit op uw behoefte aan geld. Daarom is het belangrijk om van tevoren voor uzelf duidelijk te hebben hoeveel geld u wilt lenen en waarvoor u het wilt gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld een verbouwing realiseren? Heeft u geld nodig om de inventaris aan te schaffen? Of heeft u een doorlopend krediet nodig om meer financiële ruimte te creëren? Omdat er verschillende opties zijn wat betreft geld lenen, is het van belang om het doel van de lening duidelijk te hebben. Op deze manier kunt u een financieringsvorm kiezen die het beste bij dit doel past.

ZZP lening aanvragen?

Vergelijk onze partners met gemak

Vergelijk aanbieders
zakelijke lening of zakelijk krediet

Welke past het beste bij u?

Wanneer een zakelijke lening?
Wanneer u een zakelijke lening afsluit, ontvangt u het gehele bedrag in één keer op uw bankrekening. Vooraf wordt er een looptijd, een vaste rente en een maandelijkse aflossingsverplichting afgesproken. Dit houdt in dat u elke maand een vast bedrag in gelijke termijnen terugbetaalt aan de geldverstrekker. Zodra u een deel van de lening heeft afgelost, kunt u het afgeloste deel niet meer opnemen. Deze vorm van geld lenen wordt – over het algemeen – gebruikt om eenmalige, grote investeringen in het bedrijf te financieren. Met de zakelijke lening financiert u een langlopende investering. De looptijd en het maximaal te lenen bedrag zijn afhankelijk van de economische levensduur van deze investering. Omdat de lening lineair tegen een vast rentebedrag wordt afgelost, komt u niet met een restschuld te zitten.

 

Voorbeelden:

 • De aanschaf van machines, transportmiddelen of bedrijfspanden
 • Inrichten van bedrijfsruimtes
 • Vernieuwen van bedrijfssystemen
 • Investering om te groeien of uit te breiden
 • Gehele bedrag in één keer beschikbaar
 • Geschikt voor grote, eenmalige investeringen
 • Rente gerekend over gehele bedrag
 • Lineair aflossen
 • Vaste looptijd
 • Vast afgesproken bedrag
 • Eenmaal afgelost, niet opnieuw opneembaar

Wanneer een zakelijk krediet?
Een zakelijk krediet zorgt voor financiële ruimte. Het is een geldbedrag dat voor u klaarstaat en waar u altijd beschikking tot heeft. Dit betekent dat u tot een afgesproken limiet onbeperkt flexibel geld kunt opnemen. U bepaalt dus zelf wanneer u het geld nodig heeft en hoeveel u wilt opnemen. U betaalt alleen rente over het geld dat u heeft opgenomen. Ook bij het zakelijk krediet lost u elke maand een gedeelte af. In tegenstelling tot de zakelijke lening kunt u het geld dat u heeft afgelost wel weer terug opnemen. Een aanvraag voor een zakelijk krediet doet u dan ook voor liquiditeitsruimte of financiering van kleine bedrijfsmiddelen.
Door middel van een zakelijk krediet vangt u een tijdelijke behoefte aan liquide middelen op. U spreekt met de geldverstrekker af tot welk bedrag u rood mag staan. Zodra de behoefte aan liquide middelen is vervuld, kunt u het zakelijke krediet weer aflossen.

 

Voorbeelden:

 • Het overbruggen van een tijdelijk tekort aan liquide middelen
 • Investeringen in bijvoorbeeld marketingcampagnes
 • Onderhoud aan machines of transportmiddelen
 • Aanschaf van bijvoorbeeld een computer of laptop
 • Het betalen van rekeningen
 • Het aanvullen van de voorraad
 • Flexibel geld opnemen
 • Geschikt voor financiële ruimte en financiering van kleine bedrijfsmiddelen
 • Rente gerekend over opgenomen bedrag
 • Flexibel aflossen
 • Flexibele looptijd
 • Bestedingslimiet
 • Eenmaal afgelost, wel opnieuw opneembaar
ZZP lening aanvragen?

Vergelijk onze partners met gemak

Vergelijk aanbieders
verschillende financieringsvormen voor zzp’ers

Wat zijn de alternatieven?

Het kan voorkomen dat uw aanvraag voor een zakelijke lening of krediet wordt afgewezen. Dat kan gebeuren omdat u bijvoorbeeld een negatief eigen vermogen heeft, geen winst heeft geboekt, te hoge bestaande schulden heeft of een negatieve BKR-registratie heeft. Dit zijn allerlei redenen voor een bank om aan u geen geld te verstrekken. Wanneer u geen lening bij een bank kunt krijgen, zijn er alternatieve financieringsvormen. Bij deze financieringsmethoden zijn de voorwaarden minder streng en kunt u met een hoog risicoprofiel toch aan geld komen. Deze alternatieve financieringsvormen zijn al zeer actief aanwezig en populair onder zzp’ers en startende ondernemers.

Microfinanciering

Deze vorm van financiering is er speciaal voor kleine en startende ondernemers. Alles draait namelijk om de combinatie van coaching en kredieten. Sinds de economische crisis is het alleen maar moeilijker geworden om een lening of krediet toegewezen te krijgen. Er wordt door de reguliere banken om ontzettend veel zekerheden gevraagd. Kleine en startende ondernemers kunnen deze zekerheden vaak niet bieden. Hierdoor ontstaat er een specifieke doelgroep die geen of moeilijk toegang heeft tot reguliere financiering voor het eigen bedrijf. De overheid wil deze specifieke groep ondernemers helpen door microfinanciering aan te bieden. Door middel van microkredieten ligt de focus op begeleiding en financiering van kleine en startende ondernemers. Microfinanciering kunt u aanvragen bij Qredits.

Subsidies en overheidsregelingen

In Nederland wordt ondernemerschap op allerlei manieren gestimuleerd. Eén manier daarvan is het verstrekken van subsidies. Er zijn tal van potjes met subsidies waar u als ondernemer aanspraak op kunt maken. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor specifieke branches (zoals kunst en cultuur) of voor specifieke toepassingen (zoals de scholing en coaching van personeel). Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar financiering, loont het zeker om de verschillende subsidies eens te onderzoeken. Naast de verschillende subsidies heeft de overheid ook allerlei overheidsregelingen met betrekking tot het MKB, zoals het borgstellingskrediet (BMKB) en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ).

Wat is het borgstellingskrediet?

Draait uw onderneming verlies? Of heeft u hoge schulden? Dit betekent niet direct dat uw bedrijf geen veelbelovende toekomst heeft. Toch zijn banken dan terughoudend met het verstrekken van leningen en vragen zij om een grote borgstelling om het risico af te dekken. Deze grote borgstelling kunt u als kleine of startende ondernemer vaak niet geven. Daarom is er het borgstellingskrediet (BMKB). Door middel van het borgstellingskrediet staat de overheid garant voor uw lening. De bank verstrekt de lening. Op deze manier is het borgstellingskrediet altijd een onderdeel van een bankfinanciering.

Wat is het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)?

De BBZ kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Deze vorm van financiële ondersteuning kunt u aanvragen via een krediet of als aanvulling op het inkomen. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen is op u van toepassing als:

 • U een bedrijf wilt starten vanuit een bijstandsuitkering
 • U als ondernemer in de financiële problemen zit
 • U 55 jaar of ouder bent en een niet-levensvatbare onderneming heeft
 • U wilt stoppen met uw eigen bedrijf

Crowdfunding

Een andere manier om uw bedrijf te financieren is crowdfunding. Door middel van de crowd – oftewel de massa – wordt er geld opgehaald bij een groot aantal kleinere investeerders. Ondernemers plaatsen hun project op een crowdfunding platform en geïnteresseerde investeerders kunnen op het project reageren. Voordat u met crowdfunding begint, is het van belang om eerst uw eigen netwerk te mobiliseren. Hierdoor zorgt u ervoor dat u al een deel van het nodige bedrag heeft ingezameld. Investeerders die reageren op crowdfunding projecten zijn over het algemeen bereid om meer risico te nemen.

Factoring

Bij deze financieringsvorm laat u een extern factoringbedrijf – ook wel factormaatschappij genaamd – uw openstaande facturen vooruit uitbetalen. Op deze manier verbetert de cashflow van uw bedrijf en wordt het debiteurenrisico verlaagd. U ontvangt sneller het geld van de openstaande rekeningen en de klant behoudt dezelfde betalingstermijn. Factoring kan zowel toegepast worden door de kleine ondernemer als het middelgrote MKB-bedrijf. Door middel van factoring beschikt u sneller over liquide middelen, omdat de meeste factormaatschappijen het factuurbedrag binnen 1 à 2 dagen uitbetalen.

Leasing

Leasing is een handige manier om het gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals een auto, machine of computer, te financieren. U kunt leasen zien als een vorm van huren. U huurt als het ware de middelen die u nodig heeft om uw bedrijf draaiende te houden. Een leasingmaatschappij financiert het benodigde bedrijfsmiddel en u huurt het vervolgens van deze leasingmaatschappij voor een vast bedrag per maand. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen financial lease en operational lease.

Wat is financial lease?

De leasingmaatschappij schaft het bedrijfsmiddel aan voor de volledige aanschafwaarde. Vervolgens leaset u het bedrijfsmiddel en betaalt u deze in gelijke termijnen terug. U gaat als het ware een lening aan met de leasingmaatschappij. Bij financial lease wordt u direct economisch eigenaar, waardoor u ook het economisch risico draagt.

Wat is operational lease?

Wanneer u via operational lease een bedrijfsmiddel leaset, blijft de leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar. U betaalt een vast bedrag per maand waartegen u het bedrijfsmiddel huurt. Bovendien kunt u ervoor kiezen om extra diensten af te nemen. Denk hierbij aan het onderhoud, reparaties en verzekeringen. U wordt zelf niet de eigenaar van het object. Aan het einde van de leasingperiode neemt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel weer terug of kunt u het alsnog aanschaffen tegen de marktwaarde.

Stapelfinanciering

Zoals u ziet zijn er verschillende mogelijkheden om als zzp’er geld te lenen. Toch kan het voorkomen dat u niet genoeg heeft aan één financieringsvorm. U kunt er dan voor kiezen om de verschillende financieringsvormen met elkaar te combineren. Op deze manier ontstaat er een stapelfinanciering. Lukt het niet om de volledige lening bij één en dezelfde geldverstrekker te krijgen? Dan kunt het benodigde bedrag opdelen en verschillende financiers inschakelen.

ZZP lening aanvragen?

Vergelijk onze partners met gemak

Vergelijk aanbieders
wat kan ik anders?

Geld lenen zonder onderpand

Wanneer een bank of kredietverstrekker een lening verstrekt, wordt er in de meeste gevallen gevraagd om een onderpand. Een onderpand is als het ware een extra zekerheid voor de bank. Kunt u de lening niet terugbetalen? Dan maakt de bank aanspraak op het onderpand. Dit kan bijvoorbeeld een huis of een auto zijn. Tegenwoordig is het ook mogelijk om geld te lenen zonder onderpand. Omdat deze vorm van geld lenen meer risico met zich meebrengt, zal hier ook een hogere rente voor worden gevraagd. Het voordeel van geld lenen zonder onderpand is dat er geen aanspraak kan worden gedaan op bijvoorbeeld uw woning of bedrijfsauto. Het nadeel is uiteraard de hogere rente die wordt gerekend. Ook hierbij kan het enorm lonen om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De rentes lopen namelijk flink uiteen. Zakelijkgeld.nl helpt u bij het vergelijken van de verschillende geldverstrekkers, zodat u tot de beste keuze kunt komen.

aanbieders vergelijken

ZZP lening via Zakelijkgeld.nl

Op Zakelijkgeld.nl kunt u aanbieders van geld met elkaar vergelijken. Wij zetten voor u de verschillende geldverstrekkers op een rij, zodat u gemakkelijk een keuze kunt maken. Hierbij kunt u altijd rekenen op een eerlijke en onafhankelijke vergelijking. Bovendien zijn alle voorwaarden en rentetarieven up-to-date. Wij houden deze nauwlettend in de gaten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Voordat u een lening of krediet afsluit, is het van belang om een concreet plan te hebben. Komt u er zelf niet helemaal uit? Dan raden wij aan om een adviseur om hulp te vragen. Bij het lenen van geld is het belangrijk dat u een lening of krediet afsluit die aansluit bij uw wensen.

Return on Investment (ROI)

Hoe kan ik mijn geld terugverdienen?

Als zzp’er weet u dat u geld nodig heeft om geld te kunnen verdienen. Door middel van een lening kunt u een bepaalde investering doen, die vervolgens weer geld oplevert. Wanneer u zelf niet over voldoende middelen beschikt, biedt een zakelijke lening uitkomst. Door de Return on Investment (ROI) – rendement op de investering – te berekenen, ziet u in één oogopslag of het afsluiten van zakelijke lening verstandig is voor uw bedrijf. De Return on Investment (ROI) berekent u als volgt:

Return on Investment (ROI) = (verwachte) opbrengst / investering (kosten) x 100%

Op deze manier kunt u aan de geldverstrekker laten zien of een investering het overwegen waard is of niet. Over het algemeen zijn investeerders niet geïnteresseerd in investeringen die een negatieve ROI opleveren. Het nadeel van de ROI is dat het percentage geen rekening houdt met het risico. Zo kan het voorkomen dat een geldverstrekker genoegen neemt met een lage ROI als er meer zekerheid kan worden geboden.

Rekenvoorbeeld Return on Investment (ROI)
Stel: u wilt een aantal machines aanschaffen met een totale aankoopprijs van € 50.000. U verwacht dat deze machines u per maand inkomsten gaan opleveren. De geschatte inkomsten per maand uit deze machines is € 1.000 voor de komende 10 jaar. Hierdoor zal de verwachte opbrengst uit deze investering 10 jaar x 12 maanden x € 1.000 per maand = € 120.000 bedragen.

Om de machines aan te schaffen moet u een zakelijke lening afsluiten. U moet de aankoopprijs van € 50.000 bekostigen én u houdt rekening met de kosten die erbij komen kijken om deze lening af te sluiten. Stel: uw totale investering komt daardoor uit op € 68.000 (€ 50.000 lening + € 18.000 kosten). De totale winst uit deze investering is dan € 120.000 – € 68.000 = € 52.000. De Return on Investment (ROI) = € 120.000 / € 86.000 x 100% = 76%.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp