Privacy Statement Zakelijkgeld.nl

Gebruik van onze website ZakelijkGeld.nl

Wij houden gegevens bij als u onze website ZakelijkGeld.nl bezoekt. Dat doen we om in de gaten te houden of onze website werkt, zoals het hoort, maar ook om te onderzoeken hoe u de website gebruikt en vervolgens zo goed mogelijk op u als bezoeker af te stemmen.

Als u onze site bezoekt vragen we u of we gegevens in uw browser mogen opslaan, zoals cookies. Als u dat niet goed vindt, slaan we alleen informatie op die echt nodig is om de site te laten werken. Bijvoorbeeld om te zorgen dat we u niet steeds dezelfde vragen stellen, of u uw gegevens tijdens een bezoek niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en hechten daar veel waarde aan en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u onze website bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.

Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u onze website bezoekt of contact met ons opneemt.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van art. 6 van de AVG.

De in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden gebruikt worden, te weten:

  • Om contact met u te houden als u ons laat weten wat u van onze website vindt.
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om de website te analyseren en te verbeteren;
  • Voor marketingactiviteiten;
  • Het versturen van nieuwsbrieven;
  • Verwijzing naar een financieel dienstverlener.
  • Om fraude en misbruik tegen te gaan en ons aan de wet te houden.

Let op:

Wij gebruiken / vragen uw persoonsgegevens niet voor de aanvraag van een financieel product. Daarvoor dient u zich rechtstreeks tot de aanbieder, althans de website, van het financieel product, althans financiële dienstverlener, te wenden. ZakelijkGeld.nl is slechts een vergelijker van kredieten doch bemiddelt niet.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven van onze website ZakelijkGeld.nl. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen worden er persoonsgegevens gevraagd zoals uw geslacht, naam en e-mailadres. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden. In de nieuwsbrief die u ontvangt, bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden.

Uw rechten als bezoeker van de website

U als bezoeker van de website heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

– Het recht op inzage. U kunt inzage vragen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden; Het recht op correctie of verwijdering. U kunt om correctie of verwijdering vragen als uw persoonsgegevens:

o Feitelijk onjuist zijn;

o Onvolledig of niet terzake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

o Op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt

– Het recht op bezwaar.

Vragen?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u contact opnemen +31 6 139 86 113.