Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Privacy statement van Zakelijkgeld.nl

In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. U leest welke gegevens wij van u als aanvrager gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Ons privacybeleid is van toepassing op de website www.zakelijkgeld.nl en de diensten die wij aanbieden.

Wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u hier vragen over? Of heeft u een klacht? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Zakelijkgeld.nl onder beheer van GB Concepts B.V.

KvK-nummer: 75835924

Telefoonnummer: +31 6 139 86 113

Wat zijn persoonsgegevens?

Wij respecteren uw privacy en hechten veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen.

Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Zakelijkgeld.nl verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om de website en diensten aan te kunnen bieden. Met het begrip persoonsgegevens wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. Om gebruik te kunnen maken van Zakelijkgeld.nl en onze diensten, kunnen we om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens;
 • IP-adres.

Daarnaast kan Zakelijkgeld.nl ook gegevens opslaan die niet persoonlijk van aard zijn, maar die wel getoond worden zodra u onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De service provider waarmee u internettoegang heeft;
 • Het soort device waarmee verbinding is gemaakt met Zakelijkgeld.nl.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Zakelijkgeld.nl kan op verschillende moment uw gegevens bewaren en verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens van uzelf, omdat u onze website bezoekt, een offerteaanvraag doet of contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij wij hiervoor wettelijk verplicht zijn. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van art. 6 van de AVG.

De in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden worden gebruikt, te weten:

 • Voor het verwerken van uw offerteaanvraag;
 • Om contact met u te houden als u ons laat weten wat u van onze website vindt;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • Voor marketingactiviteiten en marktonderzoek;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, ook vanuit andere gerelateerde websites uit het netwerk van GB Concepts B.V.;
 • Verwijzing naar een financiële instelling of dienstverlener;
 • Om fraude en misbraak tegen te gaan en ons aan de wet te houden.

Offerteaanvraag

Via Zakelijkgeld.nl kunt u een offerteaanvraag indienen. Wij faciliteren het doorverwijzen van uw gegevens naar onze partners. Voor advies of bemiddeling dient u zich rechtstreeks tot de partner(s) te wenden. Zakelijkgeld.nl is slechts een vergelijker die informatie verstrekt en wij bemiddelen niet. Uw ingevulde gegevens in de offerteaanvraag verwerken wij om onze dienst uit te kunnen voeren. Wij verzenden de offerteaanvraag naar de partner(s) die het door uw gezochte product en/of dienst aanbiedt. Dit doen wij met als doel dat onze partner(s) u een offerte kunnen uitbrengen.

Marktonderzoek

Om onze diensten steeds weer te verbeteren, kunnen wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Dit heeft als doel onze website (nog) beter te laten aansluiten bij de behoeften van u als aanvrager. Als u deelneemt aan ons marktonderzoek, zullen wij uw gegevens anoniem gebruiken. Daarnaast worden uw antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrieven

Via Zakelijkgeld.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van onze website. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom Zakelijkgeld.nl. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen, worden er om persoonsgegevens gevraagd, zoals geslacht, naam en e-mailadres. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als u de nieuwbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig voor afmelden. In elke nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Zakelijkgeld.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. U kunt erop rekenen dat uw gegevens nooit op een andere manier worden gebruikt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Zakelijkgeld.nl doet er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hiervoor nemen wij passende maatregelen. Wij zullen uw gegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor de doelen eerder beschreven. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de partijen die wij noodzakelijk achten om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Verwerkers van gegevens

Het kan voorkomen dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen om onze website en diensten aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld onze hosting partij. Conform onze verwerkingsovereenkomst zullen zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en krijgen zij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun dienst te kunnen verlenen. Uw gegevens worden alleen conform de verwerkingsovereenkomst gebruikt en worden niet voor eigen doeleinden van de verwerkers gebruikt.

Derde partijen

Om onze diensten te kunnen aanbieden, worden uw gegevens in de offerteaanvraag gedeeld met andere partijen. Dit zijn geen verwerkers, maar onze partner(s). Deze financiële instellingen en dienstverleners kunnen volgens ons zorgvuldige selectieproces aan u een offerte uitbrengen. Uiteraard is vooraf duidelijk afgesproken dat onze partner(s) zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen: het uitbrengen van een offerte.

Doorgifte binnen de EU

Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt. Buiten de Europese Unie worden uw gegevens alleen verwerkt als het betreffende land een passend beschermingsniveau van uw gegevens biedt.

Links naar andere website

Op Zakelijkgeld.nl kunnen links naar andere website staan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden u dan ook aan om het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

Cookies

Zakelijkgeld.nl houdt gegevens bij van haar bezoekers. Dit doen wij om in de gaten te houden of onze website werkt zoals het hoort, maar ook om te onderzoeken hoe u de website gebruikt. Hierdoor kunnen wij onze website zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Zodra u onze website bezoekt, vragen wij of we uw gegevens mogen opslaan in uw browser, zoals cookies. Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat de website snel is, de website veilig bezocht kan worden en dat wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt zelf de cookies wel of niet accepteren. Daarnaast kunt u deze via de browserinstellingen uitschakelen of verwijderen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen. Als u onze cookies niet accepteert, slaan we alleen de informatie op die echt nodig is om de site te laten werken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat wij u niet steeds dezelfde vragen stellen of dat u uw gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Wijzigingen privacybeleid

Zakelijkgeld.nl kan haar privacybeleid aanpassen. Zodra wij een belangrijke wijziging doorvoeren, dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Dit kan via de website of via een e-mail. Gebruikers die hun e-mailadres bij ons hebben achtergelaten, zullen via een e-mail op de hoogte worden gebracht van het gewijzigde privacybeleid. Als u niet bij ons geregistreerd staat, raden wij u aan om de website goed in de gaten te houden en ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

Als bezoeker van Zakelijkgeld.nl heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht van inzage in uw gegevens;
 • Het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht om te vragen om een kopie van uw gegevens;
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen van de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat uw gegevens onjuist of onrechtmatig worden verwerkt;
 • Het recht om uw toestemming om uw gegevens te verwerken weer in te trekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet meer verwerkt.
×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp