Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

De rente: wat is het eigenlijk?

25 juli 2020

Wanneer u een zakelijke lening wilt afsluiten, dan gaat dit altijd gepaard met het betalen van een rentepercentage over het te lenen bedrag. Maar wat is rente eigenlijk? En hoe wordt het rentepercentage vastgesteld? Rente is de vergoeding die u betaalt voor het lenen van geld. U kunt dit het beste zien als een soort huur die u betaalt voor het lenen van geld. Omdat de geldverstrekker risico loopt met het uitlenen van geld, wordt dit risico gecompenseerd door hier een vergoeding voor te vragen. Het is vaak wel mogelijk om een rentevaste periode te kiezen. De rente die voor zakelijke leningen geld is over het algemeen opgebouwd uit een basisrente en een opslag.

Wat is de Euribor?

De basisvergoeding – oftewel basisrente – van het rentepercentage wordt vaak afgeleid aan de hand van de marktrente. Een voorbeeld van deze marktrente is de Euribor. Euribor staat voor European Interbank Offered Rate en dit is het rentepercentage waartegen de Europese banken geld aan elkaar uitlenen. Wanneer Europese banken leningen aan elkaar verstrekken, dan doen zij dit tegen Euribor rente tarieven. Iedere dag wordt de hoogte van de Euribor rond 11.00 uur (CET: centrale Europese tijd) vastgesteld, dit zijn de actuele rentestanden. Vervolgens wordt de hoogte van dit rentepercentage doorgespeeld aan de deelnemende partijen en aan de pers. Waarom is dat belangrijk voor u om te weten? Omdat er in de financiële wereld veelal gebruik wordt gemaakt van deze Euribor rente tarieven. De actuele hypotheekrente, de spaarrente, de rente op leningen en rente tarieven voor andere producten, wordt vastgesteld aan de hand van deze Euribor rente tarieven.

Hoe wordt de Euribor vastgesteld?

De hoogte van de Euribor rente tarieven hangen voornamelijk van de economische omstandigheden. Is er een economische groei op komst? Of verwacht men juist een krimp? Hoe hoog is de inflatie? En wordt er verwacht dat deze stijgt of daalt? De groei van de economie en de hoogte van de inflatie zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op de hoogte van de Euribor. Inflatie zorgt er namelijk voor dat geld minder waard wordt. Door het rentepercentage te verhogen of te verlagen wordt dit deels gedekt of gecompenseerd. Daarnaast speelt het rentepercentage van de Europese Centrale Bank een grote rol. Al deze factoren samen hebben invloed op de hoogte van de Euribor en bepalen elke dag weer hoe hoog het tarief voor de basisvergoeding van de rente is.

De rente voor een zakelijke lening

Zoals eerder genoemd bestaat het rentepercentage die u betaalt over een lening uit een basisvergoeding – of basisrente – en een opslag. De hoogte van deze basisrente wordt bepaalt aan de hand van de rente die de geldverstrekker zelf betaalt voor het geld. Voor de meeste gevallen is dit het Euribor tarief. Binnen de Euribor worden er verschillende tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn afhankelijk van de looptijd van de lening, en de eventuele rentevaste periode. Naast deze basisrente wordt er een opslag doorberekend in de rente. Deze opslag bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het debiteurenrisico: dit is het risico dat de geldverstrekker loopt wanneer er geld uitgeleend wordt. Er is altijd een kans dat het geleende geld en de verschuldigde rente niet wordt terugbetaald. De kans dat het geleende niet wordt terugbetaald noemt men het debiteurenrisico. Hoe groter dit risico is, hoe hoger de vergoeding – dus de rente – zal zijn.
  • Looptijd van de lening: zodra een geldverstrekker geld uitleent, beschikt de verstrekker niet meer over het geld. Dit kan voor de geldverstrekker nadelen hebben omdat het geld niet meer elders geïnvesteerd kan worden. Hierdoor wordt er een vergoeding gevraagd in de vorm van rente. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe hoger het rentetarief zal zijn.
  • Diverse kosten: de geldverstrekker maakt kosten om het u mogelijk te maken om geld te lenen. Dit zijn onder andere personeelskosten, administratiekosten en marketingkosten. Om deze kosten te dekken worden deze doorberekend in het rentepercentage. Bovendien wordt er door de geldverstrekker een winstopslag gerekend. Hoe hoger de kosten, hoe hoger het rentepercentage.

Wettelijke regelgeving rente

In Nederland kennen we een verscheidenheid aan wetten en regels. Om een einde te maken aan torenhoge rentes zijn er veel verschillende wetten ingevoerd met betrekking tot het rentepercentage. De meest recente wet is de Wet op het consumentenkrediet (WCK). Deze wet moet voorkomen dat er door verschillende geldverstrekkers extreem hoge rente wordt gerekend voor een consumptief krediet. De rente die voor een consumentenkrediet mag worden gevraagd is door middel van deze wet aan een maximum gebonden. Dit houdt in dat de maximale rente voor het uitgeleende geld op jaarbasis de wettelijke rente voor niet-handelstransacties is met een opslag van 12%. Dit betekent dat u maximaal 14% aan rente per jaar mag betalen.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp