Crowdfunding

Vind direct de lening die bij u past

Vergelijk alle aanbieders van crowdfunding
Kies het platform dat bij u past
Start met de crowdfundingcampagne
crowd-hulp

Crowdfunding aanvragen

Wij bieden u de mogelijkheid om aanbieders van crowdfunding snel en gemakkelijk met elkaar te vergelijken.

 

Als u krediet nodig heeft, kunt u natuurlijk bij een bank of financiële instelling aankloppen voor financiering. Dat gaat tegenwoordig bij veel aanbieders gemakkelijk via internet. Maar heeft u wel eens aan crowdfunding gedacht? Crowdfunding is een innovatieve manier om geld voor een project of aanschaf bij elkaar te krijgen. Het idee erachter is dat niet een geldverstrekker, maar een hele groep investeerders achter het benodigde bedrag zitten. Met diverse online crowdfundingplatformen is het ook voor uw financieringsbehoefte een fluitje van een cent om deze te crowdfunden. .

De meest gekozen crowdfundingplatformen van 2019

Rente %
Beoordeling / 5
Vergelijk
Rente %
Beoordeling / 5
Vergelijk
Rente %
Beoordeling / 5
Vergelijk

Belangrijkste kenmerken

Het belangrijkste kenmerk van crowdfunding als manier om financiering te verkrijgen, is dat dit bij meerdere investeerders tegelijk gebeurt, zonder tussenkomst van een bank of andere financiële tussenpersoon. In plaats van een enkele (groot)financier, kunnen meerdere investeerders, zowel particulieren als zakelijke geldschieters, verschillende bedragen investeren in een project. Dat kan vaak al vanaf heel kleine bedragen, maar heeft meestal ook een maximum investeringsbedrag. Tegenover de investering kunnen verschillende beloningen staan, maar in Nederland is crowdfunding als krediet (crowdlending) vooralsnog het meest succesvol.

 
krediet via crowdfunding: rente en extra kosten Het gebruik maken van een crowdfundingplatform is niet gratis. De hier vergeleken aanbieders bieden uitsluitend leningen aan als crowdfunding. Dat betekent dat u maandelijks moet aflossen, en daar rente bovenop moet betalen. De rente wordt vooral bepaald op basis van uw kredietwaardigheid, met andere woorden, het risico voor investeerders. Bovendien heffen een aantal aanbieders maandelijkse administratiekosten. Deze betaalt u natuurlijk alleen als u het bedrag uitgekeerd heeft gekregen, bovenop de aflossing en rente.
Kredietbeoordeling Er zijn ook bijkomende kosten die u sowieso moet voldoen. Een aantal van de hier vergeleken aanbieders brengen kosten in rekening voor kredietbeoordeling. Deze moet u altijd voldoen, ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Deze kosten zijn bedoeld om een professional u te laten helpen met uw project, zodat u een hogere kans van slagen hebt. Een coach kan u onder andere helpen met het vaststellen van een realistisch rentepercentage, wat invloed heeft op uw maandbedrag.

Kosten van een crowdfundingplatform

Nu u de belangrijkste kenmerken van crowdfunding weet, is het tijd om dieper in te gaan op het eerstgenoemde onderdeel. Bent u erover uit en bent u op zoek naar crowdfunding?

Er zijn ook twee kosten die worden ingehouden op het opgehaalde bedrag. Als uw aanvraag wordt gepubliceerd, kan het platform hier publicatie- of contractkosten voor in rekening brengen. Dit is meestal een vast bedrag dat u altijd moet voldoen, ook als u niet al het geld ophaalt, dus het kan zelfs zijn dat u hiervoor moet bijbetalen. Ook de succesfee die platformen in rekening brengen bij het behalen van uw beoogde bedrag, wordt hierop ingehouden bij uitbetaling. Houd hier dus rekening mee met het bepalen van de hoogte van uw krediet.

Rekenvoorbeeld crowdfunding

Om voor u duidelijker te maken waar u op kunt rekenen met een krediet dat u via crowdfunding verkrijgt, hebben we hieronder de top 5 crowdfundingplatformen naast elkaar gezet met een lening voor € 50.000. Dit is het minimum dat u kunt lenen bij Knab en Collin Crowdfund. Bij Lender & Spender is het echter niet mogelijk om meer dan € 25.000 te lenen, dus hebben we daar € 25.000 gekozen. Let wel, de financiering van Lender & Spender is een consumentenlening, en dus niet geschikt voor bedrijfsinvesteringen.
Knab Funding Circle Lender & Spender Collin Crowdfund Kapitaal op Maat
Krediet€ 50.000€ 50.000€ 25.000€ 50.000€ 50.000
RenteZelf te bepalen*Vanaf 3,79%6,38%Zelf te bepalen*Zelf te bepalen*
Maandelijkse administratiekosten0,05%n.v.t.n.v.t.0,07%n.v.t.
Looptijd60 maanden60 maanden60 maanden60 maanden60 maanden
Maandbedrag (benadering)€ 866 + rentev.a. € 915€ 488€ 874 + rente€ 833 + rente
Kosten kredietbeoordeling (excl. BTW)€ 350GratisGratis€ 350€ 395
Publicatie- en contractkosten (excl. BTW)€ 450Gratis€ 250€ 850€ 350
Succesfee/bemiddelingskosten1,9% = € 950Vanaf 4% = € 1.000n.v.t.1,5% (minimaal € 1.500) = € 1.5004% = € 1.000
* De aan u toegewezen specialist/coach zal toetsen of het door u voorgestelde rentepercentage past bij het verwachte risico en rendement van de investering.

Veelgestelde vragen

Bent u op zoek naar Crowdfunding? Hieronder leest u de meeste gestelde vragen over Crowdfunding op deze website.

Crowdfunding is het meest geschikt om een kortlopende financiering met een specifiek doel te financieren. Uw aanvraag wordt namelijk als pitch gepubliceerd op het crowdfundingplatform, om investeerders te trekken. Hierbij wordt vooral gekeken naar risico en rendement. Crowdfunding kan geschikt zijn om investeringen te doen zoals machines of werkkapitaal, maar ook om reeds bestaand vreemd vermogen te herfinancieren. Door de lange looptijd van hypothecaire leningen is crowdfunding minder geschikt om vastgoed mee aan te kopen.
Het grote voordeel van crowdfunding ten opzichte van gewone financiering, is dat het meestal goedkoper is. Dat komt omdat er bij crowdfunding meestal geen tussenkomst van een bank of financiële instelling is. Hierdoor zijn de kosten lager: een traditionele bank moet meestal heel veel kosten dekken met het verstrekken van leningen, zoals bankkantoren. Een ander voordeel van crowdfunding is dat u zo veel goodwill creëert, en positieve, betrokken investeerders aantrekt.
Als u een kredietaanvraag indient bij een crowdfundingplatform, wordt deze niet gelijk geplaatst. Eerst moet u, of een ander handelsgerechtigd persoon voor de onderneming, zich registreren en identificeren bij het platform van uw keuze. Dit gaat volledig digitaal, op basis van het uploaden van documenten. Vervolgens wordt uw onderneming op kredietwaardigheid beoordeeld, eventueel door aanvullende stukken te uploaden. Daarna zal in sommige gevallen een of meerdere specialisten samen met u de pitch verder uitwerken. Pas daarna zal uw aanvraag gepubliceerd worden, zodat investeerders zich erop kunnen intekenen.
Dit verschilt per platform. Meestal moet uw onderneming een eenmanszaak, vof of bv zijn. Daarnaast gelden er mogelijk eisen aan een correcte boekhouding, een minimumaantal jaren (vanaf 1) dat uw onderneming werkzaam is. Bovendien moet u rekening houden met een gevraagde minimum jaaromzet en/of een aantoonbaar winstoogmerk. Al deze factoren tellen niet alleen mee bij het beoordelen of uw kredietaanvraag wordt geaccepteerd of niet, bij bijvoorbeeld Funding Circle is het ook bepalend voor het rentepercentage van uw krediet.
U moet kunnen aantonen dat u handelsgerechtigd bent voor de onderneming, als u zich inschrijft op het platform om een aanvraag te doen. U stelt zich meestal ook persoonlijk borg als u de directeur bent. Daarna heeft u bewijsstukken nodig voor de kredietbeoordeling. Meestal bestaat dat minimaal uit de meest recente jaarrekeningen. Om uw aanvraag kracht bij te zetten, is ook een financieel plan met prognoses en cijfers zeer wenselijk of zelfs vereist. Voor de specifieke details kunt u de informatie van de verschillende platformen controleren.
Er zijn meerdere vormen van Crowdfunding mogelijk. Het in de Verenigde Staten populaire Kickstarter, bijvoorbeeld, laat het aan de geldvragers zelf over hoe deze hun ‘backers’ (investeerders) belonen. Dat kan bijvoorbeeld een speciaal exemplaar zijn van het gefinancierde product, of een andere niet-geldelijke beloning. In Nederland echter komen deze initiatieven niet zo van de grond. Een lening met duidelijke, transparante voorwaarden is hier veel aantrekkelijker voor zowel lener als investeerder. Een lening moet u uiteraard wel altijd helemaal terugbetalen.
Crowdfunding mag dan meestal goedkoper zijn dan een banklening, gratis is het echter niet. De rente die u moet betalen over een crowdfinanced lening gaat voor het grootste deel naar de investeerders, dus het crowdfundingplatform zelf kan ook nog aanvullende kosten in rekening brengen, zoals maandelijkse administratiekosten, kosten voor het faciliteren van het aanbieden van uw aanvraag, en een succesfee als u het volledige bedrag heeft opgehaald. Zie bovenstaand rekenvoorbeeld voor meer details over deze kosten.
Bij de meeste crowdfundingplatformen kan dit. U krijgt daar geen boete voor, maar sommige aanbieders vragen wel een vergoeding. Bij Collin Crowdfund en Knab kunt u alleen het volledige nog openstaande bedrag vervroegd aflossen, voor een vergoeding van 12 maanden rente. Ook bij Kapitaal op Maat zijn er kosten aan verbonden. Maar bij Funding Circle is vervroegd aflossen geheel kosteloos. En consumenten die extra aflossen bij Lender & Spender, betalen daarvoor ook geen extra kosten.
Crowdfundingplatformen werken formeel vaak hetzelfde als reguliere kredietverstrekkers. Dat wil zeggen dat ze, als u een termijn niet op tijd betaalt, een herinnering zullen sturen, waar mogelijk kosten aan verbonden zijn. Net als bij een gewone kredietverstrekker kan het structureel niet voldoen aan uw betalingsplicht leiden tot het herzien van de voorwaarden, of zelfs het opzeggen van het krediet, dat dan meteen opeisbaar is. Bovendien krijgt u zo een negatieve BKR-registratie. Het is dus van groot belang dat u uw krediet kunt aflossen, ook bij crowdfunding.
Alle goedgekeurde projecten worden voor een bepaalde tijd aangeboden op het crowdfundingplatform (hoe lang dit is, verschilt per platform). Als u nog niet genoeg hebt opgehaald na het verstrijken van deze termijn, wordt dit eventueel verlengd. De kans van slagen wordt daarvoor (opnieuw) beoordeeld. Als het desondanks nog niet lukt om het volledige bedrag op te halen, kan de aanvraag geannuleerd worden. U krijgt dan geen krediet, maar moet wel de publicatiekosten betalen. Vanzelfsprekend betaalt u dan echter geen succesfee.
Knab heeft, als bank, een AFM-vergunning voor het verstrekken van krediet. Lender & Spender ook, omdat zij consumentenleningen aanbieden. Maar doorgaans kunnen crowdfundingplatformen ook zonder AFM-vergunning opereren. Zo heeft de AFM een ontheffing verleend aan Funding Circle, Collin Crowdfund en Kapitaal op Maat. Deze ontheffing betekent dat ze mogen bemiddelen, maar nooit leningen aan particulieren mogen verstrekken. De platformen met ontheffing staan niet onder continu toezicht, maar rapporteren wel periodiek aan de AFM. De register van crowdfundingplatformen is hier te downloaden.